Årsmøte 2021 – Norsk Stålforbund

Norsk Stålforbund inviterer herved bedriftsmedlemmer til digitalt årsmøte torsdag 20. mai, kl. 1500
2021-05-20 15:00 - 16:00
Siste påmeldingsdag: 2021-05-18 16:00
Digitalt årsmøte via Teams

Det er satt opp følgende forslag til dagsorden:
1 Godkjennelse av innkallingen
2 Registrering av stemmeberettigede representanter iht vedtektene
3 Godkjennelse av dagsorden
4 Valg av dirigent
5 Rapport fra styret*
6 Handlingsplan*
7 Regnskap 2020*
8 Budsjett 2021*
9 Valg
– Formann
– Representant for «Andre»
– Representant for Den norske Stålgruppen – oppnevnes på årsmøtet
– Representant for Norsk Forening for Stålkonstruksjoner – oppnevnes på årsmøtet
– Representant for Stål- og metallgrossistenes Forening – oppnevnes på årsmøtet
– Representant for Industrigruppen Stål & Fasade – oppnevnes på årsmøtet
– Representant for stålprodusenter – oppnevnes på årsmøtet
10 Forslag om å endre vedtektene: å supplere punkt 5 med oppnevning av viseformann**

* Årsrapporten m/ handlingsplan, regnskap 2020 og budsjett 2021 kan lastes ned fra HER

** Ny supplerende tekst er angitt med fet skrift nedenfor
5. Styret
Norsk Stålforbund ledes av et styre med inntil 10 medlemmer hvorav:
en formann, som velges av Årsmøtet
en viseformann fra en i styret, som oppnevnes av et enstemmig styre
en representant fra hver av de fem basismedlemmene
en representant fra «andre» medlemmer, som velges av Årsmøtet
inntil tre ressurspersoner, som oppnevnes av et enstemmig styre

Hvis det er spesielle saker som medlemmene ønsker å ta opp på Årsmøtet må sekretær ha beskjed snarest og senest innen onsdag 12. mai.

PÅMELDINGSFRIST TIRSDAG 18. MAI, KL. 16.00

En link til å logge inn til årsmøtet via Teams vil bli sendt deltakerne før møtet.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!
Med hilsen Kjetil Myhre
Daglig leder, Norsk Stålforbund
kjetil@stalforbund.com