Årsmøte 2021 – NFS

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) inviterer herved personlige- og bedriftsmedlemmer til digitalt årsmøte torsdag 20. mai, kl. 1600
2021-05-20 16:00 - 17:00
Siste påmeldingsdag: 2021-05-18 16:00

Dagsorden
1. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og referent
3. Styrets årsberetning for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Valg
6. Budsjett 2021 (legges frem på årsmøtet)

Årsmøtedokumenter kan lastes ned fra HER

Årsmøtedokumenter inneholder:
Regnskap 2020, Årsberetning 2020, deltakelse på kurs og arr. i 2020 og Valgkomitéens innstilling 2021

Påmeldingsfrist: Tirsdag 18. mai, kl 1600

En link til å logge inn til årsmøtet via Teams vil bli sendt deltakerne før møtet.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!
Med hilsen Thor Dahl
Styreleder, NFS
NFS sekretariat / Norsk Stålforbund
post@stalforbund.com