Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

Dato: 21-04-2020-21-04-2020 | Påmeldingsfrist: 16-04-2020

NB! KURSET ER UTSATT PGA CORONAVIRUSET
Prosjektering etter NS EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

• Valg av utførelsesklasser
• Konstruksjonsstål
• Bearbeiding
• Skrueforbindelser
• Sveiste forbindelser
• Valg av sveisekontrollklasser
• Overflatebehandling
• Geometriske toleranser
• Tegninger
• Montasje
• Eksempler på produksjonsunderlag for bygg
• Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2

Foreleser: Liv Eltvik, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

Omtale

Produksjonsunderlag er oversatt fra "execution specification" i NS-EN 1090-2 og skal inneholde all nødvendig informasjon og tekniske krav for utførelsen av stålkonstruksjonene, både i produksjon og montering. Det er altså en rekke bestemmelser som skal angis, enten i et eget dokument med referanse til arbeidstegningene eller på selve arbeidstegningene. Dette tilsvarer det som normalt blir kalt "Teknisk beskrivelse".

Det som er viktig er at det er den prosjekterende ingeniør som har ansvaret for å utarbeide Produksjonsunderlaget, basert på prosjekteringsgrunnlaget og resultatet av beregningene.

Prosjektering iht NS-EN 1993 forutsetter at utførelsen er i henhold til NS-EN 1990-2. Kurset beskriver hva den prosjekterende må vite om utførelse av stålkonstruksjoner og hva som må tas med i "produksjonsunderlaget"  iht. NS-EN 1090-2. Det vil også bli gitt eksempler på Produksjonsunderlag for typiske stålbygg og stålbruer, samt sammenligning med SVVs håndbok R762 Prosesskoden, standard beskrivelse.

Målgruppe

Kurset passer for alle prosjekterende som skal utarbeide produksjonsunderlag (teknisk beskrivelse og tegninger).

______________________

Program

09:30 Registrering og kaffe

10:00 Åpning

10:15 Status for dagens regelverk 
• Eurokode 3
• NS-EN 1090-serien

10:30 Valg av utførelsesklasser
• iht NS-EN 1993-1-1
• Eksempler

10:45 Oppbygging av NS-EN 1090-2
• Standardkrav iht utførelseklasse
• Tilleggskrav
• Valgmuligheter

11:05 Valg av stålsort 

11:15 Konstruksjonsstål
• Fastheter
• Materialsertifikater
• Spesielle krav til overflater, kaldbøying, varmforsinking etc.

11:30 Bearbeiding
• Hardhet til overflaten til frie kanter 
• Kald og varmforming, samt retting
• Hulltaking

11:45 Skrueforbindelser 
• Fastheter
• Forspente skruer
• Ikke-forspente skruer
• Krav til skiver og muttere
• Montasje og tiltrekking

12:00 Lunsj

13:00 Sveiste forbindelser 
• Akseptkriterier
• Akseptkriterier for utmatting
• Valg av Sveisekontrollklasser
• Sveisekontroll (typeprøving, rutinemessig og prosjektspesifikk kontroll og prøving, samt produksjonsprøving)

13:30 Overflatebehandling 
• Forbehandling
• Belegg (maling)
• Metallisering (varmforsinking og termisk sprøyting)

13:45 Geometriske toleranser
• Grunnleggende 
• Funksjonelle

14:00 Tegninger
• Arbeidstegninger 
• Verkstedtegninger
• Geometri og dimensjoner
• Knutepunkter

14:15 Montasje 
• Utstyr og tilkomst
• Prøvemontering
• Montasjeplan:
  Monteringsrekkefølge
  Midlertidige avstivninger
• Oppmåling

14:30 Eksempler på produksjonsunderlag for bygg

14:45 Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2

15:15 Oppsummering/diskusjon

15:30 Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Tirsdag 21. april 2020, fra kl 09.30 til kl 15.30

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 5.900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no
NB! Deltakerne oppfordres til å medbringe den nye norske versjonen av NS-EN 1090-2 på kurset.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Torsdag 16. april - kl. 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER