Dimensjonering av stål mhp jordskjelv

Dato: 11-03-2020-12-03-2020 | Påmeldingsfrist: 06-03-2020

Seismisk prosjektering av stålkonstruksjoner (DCL og DCM)
med Workshop om duktil dimensjonering av stålbygg

Omtale

Konstruksjoner på land og offshore i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.
Dette kurset gir både de grunnleggende regler og konsept for jordskjelvdimensjonering, og i tillegg gir en detaljert innføring i de nye prosjektering og dimensjoneringsregler for motstandsdyktige konstruksjoner mot seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998.
Prosjektering mhp. jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design konsept. I tillegg ved å dimensjonere for duktilitet (DCM) blir konstruksjonen optimalisert, robust som takler seismiske belastninger for moderne konstruksjoner.
Kurset arrangeres i form av 2 dager workshop som gir både teoretiske grunnlag og praktisk gjennomføring for prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8. Hensikten er å avmystifisere bruk av duktil design (DCM) i prosjekteringen som gir gunstig og økonomisk effektiv konstruksjon når seismiske laster er dimensjonerende.
Kurset er planlagt i to dager. I dag 1 gjennomgås det teoretiske grunnlaget til seismisk prosjektering og duktil design, og avsluttes med effekten av jord-konstruksjonssamvirke på duktil design av overkonstruksjonen.
I løpet av dag 2 er det planlagt med praktisk prosjekteringsarbeid for alle deltakerne med trinnvis prosjekteringsveiledning. Dette gjør at faglig utbytte av kurset er høyere.
Alle deltakerne skal ha med seg PC for prosjekteringsoppgaver.

Foreleser
Forelesere er Farzin Shahrokhi (Dr.ing. jordskjelvteknikk og styreleder i NJF)

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører, byggherrer, entreprenører og stålleverandører.


-----------------------------------------
Program

Dag 1 – Regler for seismisk prosjektering

08:30 Registrering

09:00 Generelle dimensjonerings kriterier & Eurokode 8

9:30 Prosjekteringsprinsipper for seismisk motstandsdyktige konstruksjoner (conceptual design)

10:30 Kaffepause

10:45 Beregning av seismiske påvirkninger ihht Eurokode 8 – Tverrkraft metode og modal responsspektrum analyse

12:00 Lunsj

13:00 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 1 

14:15 Kaffepause

14:30 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 2

15:30 Kaffepause

15:45 Dimensjoneringskriteria og regler for fundamenter (stålpeler) & effekten av SSI i duktil dimensjonering av konstruksjoner

16:45 Diskusjon

17:00 Slutt

----------------------------

Dag 2 – Praktisk seismisk duktil dimensjonering av stålkonstruksjoner i Norge

08.30 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1

10:00 Kaffepause

10.15 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2

12:00 Lunsj

13:00 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1

14:30 Kaffepause

14:45 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2

16:00 Diskusjon og avslutning

16:15 Slutt

----------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Onsdag 11. mars og torsdag 12. mars

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 8.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 10.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

NB: Alle deltakerne må ha med seg bærbar PC for prosjekteringsoppgaver.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat: post@stalforbund.com - tel: 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: fredag 6. mars, kl. 16.00

 

Annonser
Norsk Stål
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER