Dimensjonering av stål mhp jordskjelv

Dato: 11-03-2020-12-03-2020 | Påmeldingsfrist: 06-03-2020

Seismisk prosjektering av stålkonstruksjoner (DCL og DCM)
(Workshop om duktil dimensjonering av stålbygg)

Omtale

Konstruksjoner på land og offshore i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.
Dette kurset gir både de grunnleggende regler og konsept for jordskjelvdimensjonering, og i tillegg gir en detaljert innføring i de nye prosjektering og dimensjoneringsregler for motstandsdyktige konstruksjoner mot seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998.
Prosjektering mhp. jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design konsept. I tillegg ved å dimensjonere for duktilitet (DCM) blir konstruksjonen optimalisert, robust som takler seismiske belastninger for moderne konstruksjoner.
Kurset arrangeres i form av 2 dager workshop som gir både teoretiske grunnlag og praktisk gjennomføring for prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8. Hensikten er å avmystifisere bruk av duktil design (DCM) i prosjekteringen som gir gunstig og økonomisk effektiv konstruksjon når seismiske laster er dimensjonerende.
Kurset er planlagt i to dager. I dag 1 gjennomgås det teoretiske grunnlaget til seismisk prosjektering og duktil design, og avsluttes med effekten av jord-konstruksjonssamvirke på duktil design av overkonstruksjonen.
I løpet av dag 2 er det planlagt med praktisk prosjekteringsarbeid for alle deltakerne med trinnvis prosjekteringsveiledning. Dette gjør at faglig utbytte av kurset er høyere.
Alle deltakerne skal ha med seg PC for prosjekteringsoppgaver.

Forelesere 
Forelesere er Farzin Shahrokhi (Dr.ing. jordskjelvteknikk, WSP Engineering og styreleder for NJF), og Emrah Erduran (Dr.Ing. jordskjelvteknikk, Associated professor HiOA)

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører, byggherrer, entreprenører og stålleverandører.


-----------------------------------------
Program

Dag 1 – Regler for seismisk prosjektering

08:30 Registrering

09:00 Generelle dimensjonerings kriterier & Eurokode 8
v/ Emrah Erduran

9:30 Prosjekteringsprinsipper for seismisk motstandsdyktige konstruksjoner (conceptual design)
v/ Emrah Erduran

10:30 Kaffepause

10:45 Beregning av seismiske påvirkninger ihht Eurokode 8 – Tverrkraft metode og modal responsspektrum analyse
v/ Emrah Erduran

12:00 Lunsj

13:00 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 1 
v/ Farzin Shahrokhi

14:15 Kaffepause

14:30 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 2

15:30 Kaffepause

15:45 Dimensjoneringskriteria og regler for fundamenter (stålpeler) & effekten av SSI i duktil dimensjonering av konstruksjoner
v/ Farzin Shahrokhi

16:45 Diskusjon

17:00 Slutt

----------------------------

Dag 2 – Praktisk seismisk duktil dimensjonering av stålkonstruksjoner i Norge

08.30 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1
v/ Farzin Shahrokhi

10:00 Kaffepause

10.15 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2
v/ Farzin Shahrokhi

12:00 Lunsj

13:00 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1
v/ Farzin Shahrokhi

14:30 Kaffepause

14:45 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2
v/ Farzin Shahrokhi

16:00 Diskusjon og avslutning

16:15 Slutt

----------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Onsdag 11. mars og torsdag 12. mars

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 8.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 10.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

NB: Alle deltakerne må ha med seg bærbar PC for prosjekteringsoppgaver.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat: post@stalforbund.com - tel: 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: fredag 6. mars, kl. 16.00

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. Arrangør er ikke ansvarlig for utgifter som deltakere har ved avlysning av kurset. Deltakere oppfordres til å bestille refunderbare flybilletter, hotellopphold etc.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDRMedeso
Pretec
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER