Kurs og konferanser


Digitalisering og stålkonstruksjoner

Velkommen til temakveld hos DNV GL 31. januar. Denne temakvelden tar for seg hvordan vi kan nyttiggjøre tilgjengelig og nye måledata for å vurdere kapasiteten til stålkonstruksjoner til havs.

31-01-2019 | Påmeldingsfrist: 25-01-2019 | Påmelding

Del 2 - Knutepunkter av hule profiler

Knutepunktskurs del 2:
Dimensjonering av knutepunkter av hule profiler
Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3-1-8

07-02-2019 | Påmeldingsfrist: 01-02-2019 | Påmelding

Endringer i NS-EN 1090-2

Kurs 7. mars: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserte den reviderte utgaven, på engelsk, 1. september. Den norske oversatte utgaven er forsinket men ventes å komme innen utgangen av januar 2019.

07-03-2019 | Påmeldingsfrist: 01-03-2019 | Påmelding

Dimensjonering av geotekniske konstruksjoner

• Grunnleggende statikk og fasthetslære
• Dimensjonering av stålpeler og spunt iht Eurokode 3
• Praktiske eksempler med gruppearbeid

14-03-2019 | Påmeldingsfrist: 08-03-2019 | Påmelding

Praktisk prosjektering av stålbygninger

• fra forprosjekt til ferdig bygg
• fleretasjers bygg: kontorbygg
• hallbygning: lagerbygg

27-03-2019 – 28-03-2019 | Påmeldingsfrist: 22-03-2019 | Påmelding

Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

• 8. april: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• 9. april: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

08-04-2019 – 09-04-2019 | Påmeldingsfrist: 04-04-2019 | Påmelding

Teknisk beskrivelse for utførelse av stålkonstruksjoner

Hvordan utarbeide Produksjonsunderlaget iht NS-EN 1090-2?
• Valg av utførelsesklasser
• Konstruksjonsstål
• Skrueforbindelser
• Sveiste forbindelser
• Valg av sveisekontrollklasser
• Korrosjonsbeskyttelse
• Konstruksjonstegninger
• Montasjeplan

10-04-2019 | Påmeldingsfrist: 05-04-2019 | Påmelding

Norsk Offshoredag 2019

Dato: Onsdag 15. mai 2019
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo
• Norsk Olje og Gass næring gjennom 50 år
• Status offshore byggeprosjekter siste år
• Framtidige utviklingstrender

15-05-2019 | Påmeldingsfrist: 10-05-2019 | Påmelding

YSN studiereise til Oxelösund 3-4. juni

Yngres Stålnettverk, YSN, sammen med vårt søsternettverk i Sverige, Norsk Stålforbund, og SSAB, inviterer til en uforglemmelig studiereise til SSABs stålverk i Oxelösund og utvalgte stålbygg under oppføring i Stockholm.

03-06-2019 – 04-06-2019 | Påmeldingsfrist: 12-04-2019 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER