Kurs og konferanser


Brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner

Dimensjonering ihht Eurokode 1 og 3:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

01-11-2017 | Påmeldingsfrist: 27-10-2017 | Påmelding

Norsk Ståldag 2017 - 2. november

Norsk Ståldag arrangeres i år for 29. gang, den 2. november på Hotel Bristol, Oslo. Norsk Ståldag er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge.

02-11-2017 | Påmeldingsfrist: 27-10-2017 | Påmelding

Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner

Omhandler:
• NS-EN 1999-1-1 (Eurocode 9)
• NS-EN 1090-3 (utførelse)
• Norsok regler for offshore

09-11-2017 | Påmeldingsfrist: 06-11-2017 | Påmelding

Del 1: Grunnleggende utmatting / Basic Fatigue introduction

Del 1 vil inneholde en grunnleggende innføring i utmattingsberegninger for marine stålkonstruksjoner. Dette er basert på S-N teori, detaljklassifisering og levetidsberegninger basert på de normalt brukte standarder og regelverk. Relevante eksempler vil bli vist.

15-11-2017 | Påmeldingsfrist: 10-11-2017 | Påmelding

Dimensjonering av kranbanebjelker

I forbindelse med den nye håndboken "Traverskranbana - Handbok för dimensionering av kranbanebalkar" fra SBI avholder vi et kurs om Dimensjonering av kranbanebjelker.

16-11-2017 | Påmeldingsfrist: 12-11-2017 | Påmelding

Del 2 : Videregående utmatting / Advanced Fatigue course

This course will have more examples and some additional topics:
Covers the relevant offshore structures including Jackets and Floaters.

16-11-2017 | Påmeldingsfrist: 10-11-2017 | Påmelding

Temakveld 16. november 2017

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner vil på denne temakvelden ta opp Løfteoperasjoner på Johan Sverdrup DP og 3D printing av stålkonstruksjoner, grunnprinsipper og status.

16-11-2017 | Påmeldingsfrist: 13-11-2017 | Påmelding

Norsk Havbruksdag 2017

Norsk Havbruksdag er en konferanse med fokus på utvikling av ny teknologi og bærekonstruksjoner for offshore havbruk for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett.

22-11-2017 | Påmeldingsfrist: 17-11-2017 | Påmelding

Prosjektering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 3

• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
• Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
• Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6

28-11-2017 – 29-11-2017 | Påmeldingsfrist: 24-11-2017 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER