Kurs og konferanser


Samvirkekonstruksjoner av stål og betong

Dette kurset omhandler analyse og dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong i henhold til NS-EN 1994 (Eurokode 4).

28-03-2017 | Påmeldingsfrist: 23-03-2017 | Påmelding

Dimensjonering av kranbanebjelker

I forbindelse med den nye håndboken "Traverskranbana - Handbok för dimensionering av kranbanebalkar" fra SBI avholder vi et kurs om Dimensjonering av kranbanebjelker.

05-04-2017 | Påmeldingsfrist: 29-03-2017 | Påmelding

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Norsk Stålforbund inviterer til dette kurset som omhandler kravene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Det vil bli hovedfokus på hva kommuneansatte og andre kontrollører må være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen ihht EN 1090-1 og EN 1090-2.

06-04-2017 | Påmeldingsfrist: 03-04-2017 | Påmelding

Årsmøter 2017

Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner avholder sine årsmøter 20. april på Felix Konferansesenter, Aker brygge i Oslo. Etter årsmøtene er det et felles arrangement / seminar med foredrag, og middag.

20-04-2017 | Påmeldingsfrist: 16-04-2017 | Påmelding

Temakveld: Beregning og analyseverktøy for knutepunktsdesign

På denne temakvelden vil vi fokusere på beregning og analyseverktøy for stålknutepunkter I offshore og onshorekonstruksjoner. Utviklingen innen analyseverktøy gir store muligheter for kobling mellom 3D modeller og beregningsprogram. I tillegg kan hologrambriller muliggjøre en veldig virkelighetsnær visualisering av designprosessen. Eksempler blir vist på knutepunkter fra reelle prosjekter. Forelesere: fra EDRMedeso.

27-04-2017 | Påmeldingsfrist: 24-04-2017 | Påmelding

Norsk Offshoredag 2017

Navn: Norsk Offshoredag 2017
Tid: Onsdag 10. mai 2017
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

10-05-2017 | Påmeldingsfrist: 05-05-2017 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Svetsansvarig
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER