Kurs og konferanser


Endringer i EN 1090-2

Kurs 26. september: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserer den engelske utgaven i begynnelsen av september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

26-09-2018 | Påmeldingsfrist: 20-09-2018 | Påmelding

Yngres ståltur til Skihallen Snø

YSN - Yngres Stålnettverk i Norsk Stålforbund inviterer alle stålinteresserte mellom 18 og 35 år til å delta på studiebesøk til den nye skihallen som nå reiser seg i Lørenskog. Det vil bli foredrag og omvisning av stålhallen som vil bli verdens største innendørs skihall med alpinbakke.

12-10-2018 | Påmeldingsfrist: 05-10-2018 | Påmelding

Endringer i NS-EN 1090-2

Kurs 17. oktober: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserer den engelske utgaven i begynnelsen av september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

17-10-2018 | Påmeldingsfrist: 11-10-2018 | Påmelding

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Kurs 18. oktober: Norsk Stålforbund inviterer til dette kurset som omhandler kravene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Det vil bli hovedfokus på hva kommuneansatte og andre kontrollører må være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen iht NS-EN 1090-1 og NS-EN 1090-2.

18-10-2018 | Påmeldingsfrist: 12-10-2018 | Påmelding

Del 1: Grunnleggende utmatting

Kurs 24. oktober: Grunnleggende utmatting / Basic fatigue introduction
Del 1 vil inneholde en grunnleggende innføring i utmattingsberegninger for marine stålkonstruksjoner. Dette er basert på S-N teori, detaljklassifisering og levetidsberegninger basert på de normalt brukte standarder og regelverk. Relevante eksempler vil bli vist.

24-10-2018 | Påmeldingsfrist: 18-10-2018 | Påmelding

Del 2 : Videregående utmatting

Kurs 25. okt: Videregående utmatting/Advanced fatigue course
This course will have more examples and some additional topics:
Covers the relevant offshore structures including Jackets and Floaters.

25-10-2018 | Påmeldingsfrist: 18-10-2018 | Påmelding

Norsk Ståldag 1. november 2018

Norsk Ståldag arrangeres i år for 30. gang, den 1. november på nyoppussede Grand Hotell i Oslo. Norsk Ståldag er hovedarrangementet for stålbransjen i Norge.

01-11-2018 | Påmeldingsfrist: 26-10-2018 | Påmelding

Brannteknisk dimensjonering av stål

Kurs 2. november: Dimensjonering ihht Eurokode 1 og 3:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

02-11-2018 | Påmeldingsfrist: 26-10-2018 | Påmelding

Dimensjonering av kranbanebjelker

Kurs 15. november: I forbindelse med den nye håndboken "Traverskranbana - Handbok för dimensionering av kranbanebalkar" fra SBI avholder vi et kurs om Dimensjonering av kranbanebjelker.

15-11-2018 | Påmeldingsfrist: 09-11-2018 | Påmelding

Del 1: Knutepunkter av I-profiler

Kurs 21. november: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

21-11-2018 | Påmeldingsfrist: 16-11-2018 | Påmelding

Norsk Havbruksdag 2018

• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi
• Fiskevelferd, matkvalitet, regelverk (eget seminar 23.11)

22-11-2018 | Påmeldingsfrist: 16-11-2018 | Påmelding

Fiskevelferd, matkvalitet og regelverk

Dette halvdags faglige seminaret har spesifikt fokus på forhold som påvirker fiskevelferden for fisk i oppdrettsanlegg.

23-11-2018 | Påmeldingsfrist: 16-11-2018 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER