Kurs og konferanser


Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning (jordskjelv)

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8 / NS-EN 1998, med eksempler på dimensjonering av bygninger i Norge med hensyn på jordskjelv.

14-03-2017 | Påmeldingsfrist: 10-03-2017 | Påmelding

Prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting

Del 1: Kurset vil gi en teoretisk og praktisk bakgrunn for prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting, herunder platekonstruksjoner i skip og broer, vindturbiner og offshorekonstruksjoner, utsatt for dynamiske belastninger. Kurset omfatter delene som antas å være viktigst for utmattingsdimensjonering mot høysykel belastning fra bølger og vind.

21-03-2017 | Påmeldingsfrist: 19-03-2017 | Påmelding

Kurs: Praktisk prosjektering av stålbygg

- fra forprosjekt til ferdig bygg
- fleretasjers bygg: kontorbygg
- hallbygning: lagerbygg

22-03-2017 – 23-03-2017 | Påmeldingsfrist: 20-03-2017 | Påmelding

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong

Dette kurset omhandler analyse og dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong i henhold til NS-EN 1994 (Eurokode 4).

28-03-2017 | Påmeldingsfrist: 23-03-2017 | Påmelding

Dimensjonering av kranbanebjelker

I forbindelse med den nye håndboken "Traverskranbana - Handbok för dimensionering av kranbanebalkar" fra SBI avholder vi et kurs om Dimensjonering av kranbanebjelker.

05-04-2017 | Påmeldingsfrist: 29-03-2017 | Påmelding

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Norsk Stålforbund inviterer til dette kurset som omhandler kravene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Det vil bli hovedfokus på hva kommuneansatte og andre kontrollører må være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen ihht EN 1090-1 og EN 1090-2.

06-04-2017 | Påmeldingsfrist: 03-04-2017 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Svetsansvarig
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER