Yngres ståltur til Økern Portal


Dagen etter Ståldagen, fredag 1. november, var YSN på tur til Økern Portal, Oslo. Studiebesøket samlet 20 personer fra forskjellige deler av stålbransjen, som entreprenører, konsulenter og leverandører. Besøket startet med en presentasjon av prosjektet ved representanter fra ingeniørfirmaet Djerving og leverandøren Norske Bæresystemer.

Etter presentasjonen var det omvisning av bygget og forklaring av arbeidene ved totalentreprenøren Vedal Entreprenør. Turen ble
avsluttet med lunsj på Peppes Pizza rett i nærheten. Mange takk til alle som tok imot oss og bidro til at det ble en lærerik opplevelse for alle som deltok!

Økern Portal med tilstøtende hotell er det største byggeprosjektet i fastlands-Norge som nå er under oppføring, målt i areal. Det benyttes hele 2.500 tonn stål i bærekonstruksjonene og 62.500 m2 prefab hulldekker, samt 15.500 m2 prefab vegger. Fasaden har et grønt uttrykk hvor stålsøylene representerer trestammer med løvverk.