Stålprofilen, en hederspris

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner innstiftet i 1996 Stålingeniørprisen. Prisen ble overrukket til professor Per Kristian Larsen og dr. ing. Bjørn Aasen under påfølgende Ståldager. Prisen er nå videreført med nytt navn og nye statutter. Det nye navnet på prisen er «Stålprofilen» som er en hederspris som tildeles personer som har jobbet for stålets fremme. Prisen utgis av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen deles ut til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen vil deles ut hvert år, til en eller flere vinnere, så langt det finnes verdige kandidater. Utmerkelsen består av et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo.

Tidligere vinnere:

1996:

Per Kr. Larsen, Professor em
(omtale kommer)

1997:

Bjørn Aasen, Dr. Ingeniør
(omtale kommer)

2017:

Martin Olav Måseide, Siv. Ingeniør 

Martin Olav Måseide har bidratt i utviklingen av standarder innen NORSOK. Han har vært med å stifte NFS og holdt mange foredrag på kurs i regi av NFS og Norsk Stålforbund. Martin har også vært Stålforbundets kontrollør for de som har søkt om å bli godkjent for utførelse.

2017:

Per Tveit, Ing. dos. Emeritus

Per Tveit har hatt et langt virke med forsking og utdanning i Norge, Danmark og USA. Pers Dr.ing.-avhandling på nynorsk fra 1959, Bogebruer, med skrå krysstilte hengestenger, ga ideen om nettverksbuebroa, der stenger krysser hverandre minst to ganger. Ideen har siden spredd seg og nettverksbuebroer har blitt bygd i minst 27 land.

2017:

Arne Eggen, Arkitekt MNAL

Arne Eggen har tegnet en rekke broer og er kanskje mest kjent for Ypsilon gangbro i Drammen, som har vunnet flere priser. Arne er hovedforfatter av en lærebok for arkitekturstudenter som er utgitt både på norsk og engelsk, og bidro stort under opprettelsen av Norske Arkitektstudenters Stålpris i 2005.

2017:

Kari Nissen Brodtkorb, Arkitekt MNAL

Kari Nissen Brodtkorb var den første vinneren av Norsk Stålkonstruksjonspris i 1991 for Stranden på Aker brygge. Hun mottok også European Steel Design Award for samme prosjekt. Hun har virket som arkitekt i sitt eget firma og også som professor i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Kari har arbeidet inspirert med stål i bygg, og mottatt en rekke priser for stålprosjekter i Norge og Sverige

2018:

Einar Braathu, Metallurg

Einar Braathu var den første daglige leder i Norsk Stålforbund (fra 1993 til 2001) og har bidratt mye til utviklingen av stål som konstruksjonsmateriale i Norge. Hans fagkompetanse om konstruksjonsstål har resultert i mange fagbøker og kurs. Han har også vært en stor ressurs i utviklingen av stålproduktstandardene. Einar er en som alltid stiller opp, og med sin positive holdning og lange erfaring er han en som bygger broer og fører miljøer sammen. Selv etter at Einar ble pensjonist har han arbeidet for Stålforbundet og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, noe han fremdeles gjør.

 

2018:

Gunnar Solland, Siv. Ingeniør

Gunnar Solland har vært en meget viktig ressursperson innen stålkonstruksjoner i Norge i hele sin yrkeskarriere. Gunnar var en av initiativtakerne til dannelsen av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) i 1985, og var foreningens første formann mellom 1986 og 1989. Han har også vært NFS sin representant i Norsk Stålforbunds styre, helt siden starten i 1993. Gunnar har vært aktiv i utviklingen av Norsok regelverket, og med i komitearbeidene for Eurokode standardene. Han har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS. 

 

2018:

Age Roy Solheim, Produsent

Age Solheim er en gründer som i 1979 startet Alsvåg Plater AS. Den gang var det kun svenske og finske produsenter av rulleformede taktekker i Norge. Forretningsidéen var å kjøpe hhv galvaniserte og lakkerte råvarer på coil og at profileringen kunne skje lokalt. Skreddersøm og god logistikk er konkurransefortrinnene. Dette innebærer kortere monterings tid og lavere kostnader. Siden oppstarten har Alsvåg Plater produsert nærmere 6 millioner m2 dvs. 60.000 hustak. Age har lagt stor vekt på personlig service og tillitsforhold da fornøyde kunder er selve eksistensgrunnlaget.

2018:

Bjørn Normann Sandaker, Professor 

Bjørn Normann Sandaker er ingeniør, lærer, professor og forfatter, som har stått i spennet mellom arkitektur og ingeniørkunst. Han har publisert en rekke artikler og bøker om forholdet mellom konstruksjon og estetikk, også i samarbeid med Norsk Stålforbund, f. eks. Arkitekturens Konstruktive Grunnlag, og Stål, Struktur og Arkitektur sammen med Arne Eggen. Bjørn er i dag professor ved Institutt for arkitektur ved AHO, med fagområdene: Økologi og materialitet, og professor II, Dr. Ingeniør, ved Institutt for Arkitektur og teknologi ved NTNU.

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER