Norsk Stålkonstruksjonspris

Norsk Stålkonstruksjonspris 2019 - den 15. i rekken! Forslagsfrist: 15. april 2019

Tidligere vinnerprosjekter

Norsk Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, Aker Brygge. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Siste gang prisen ble delt ut var i 2017 og den gikk da til Bumerang bru og Jungelbru.

Vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stålmiljøet. Tilsvarende stålkonstruksjonspriser finnes i de fleste europeiske land, og vinneren blir også nominert til en europeisk priskonkurranse. Prisen består av diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.

Norsk Stålkonstruksjonspris er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.

Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Juryen består av representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF - organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen (DNS).

Det er åpent for alle å sende inn ett eller flere forslag til kandidater man har tro på kan hevde seg i konkurransen.

Forslag til kandidat må være mottatt oss senest
15. april 2019.

Forslag som sendes inn må inneholde utfylt "forslagsskjema", fotografier og tegninger som beskrevet i statuttene.

Statutter: Klikk her
Forslagsskjema: Klikk her

Forslaget med alle vedlegg sendes til:
Norsk Stålforbund
Møllergata 8, 0179 Oslo
eller per e-post til post@stalforbund.com
Dersom man har store filer anbefaler vi å legge de opp på Dropbox; www.dropbox.com og sende lenke til post@stalforbund.com

Utdrag av statuttene:

Prisen deles ut til en stål-konstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.

Prisen deles ut til en stål-konstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes.

Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER