Studentprisvinnere


Tidligere vinnere av Norske Arkitektstudenters Stålpris

2021 Tobias Wihl
2019 Johan Storheil Værnes og Thea Platou
2017 Anders Haagaas Grinde 
2015 Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir
2013 Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen
     Ekstra premiering: Magnus Næss Karlsen og Helene Offer-Ohlsen
2011 Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen
2009 Knut Gullbrand Borgen
2007 Isak Johan Iversen
2005 Anders Espen Bærheim
     Ekstra premiering: Emma Helin
     Ekstra premiering: Mari Kråkenes
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2021 er tildelt: Tobias Wihl for prosjektet Uppåkra Arkeologiska Center. Prosjektet er utarbeidet som diplomoppgave ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, høstsemesteret 2020.

Juryens uttalelse: «Uppåkra Arkeologiska Center er et prosjekt som svarer på et komplekst program med et estetisk, funksjonelt og miljøbevisst forslag. Prosjektet gir en løsning som kan tilpasses i størrelse og funksjon når utgravingen av denne store arkeologiske funnplassen pågår hvert år. Juryen har enstemmig valgt å gi årets pris til Tobias Wihl for dette arbeidet.

Prosjektet består av to deler: En rehabilitert eksisterende låve transformert for å plassere de permanente elementene av programmet, og en ny uklimatisert paviljong som samhandler og tilpasser seg til de pågående utgravningen i funnplass. Juryen verdsetter både gjenbruk av eksisterende konstruksjon og planlagt etterbruk av de nye konstruksjonene.

I tillegg viser prosjektet arkitektonisk kvalitet på programmatisk distribusjon, oppretting av attraktiv romlig opplevelse og forhold til det naturlige og historiske landskapet.

Paviljongen er bygget med modulære stålkonstruksjoner i en etasje. Juryen verdsetter spesielt at prosjektet er tenkt med fremheving på fleksibilitet. Paviljongen kan ekspanderes, reduseres eller flyttes ved hjelp av skrudde stålelementer.

Planlegging for etterbruk i nye bygninger er viktig i en sirkulær økonomi. Modulære og elementiserte stålkonstruksjoner kan lett demonteres etter en periode med bruk og tilpasses ny bruk. Det er juryens mening at studentens forslag gir et relevant svar på denne miljøutfordringen.

Som konstruksjon er stålmodulene både enkle og uttrykksfulle. Alle de konstruktive elementene er eksponert og skaper et tydelig rutenett.

Konstruksjonsmateriale er valgt med forståelse for deres egenskaper og uttrykk. Foruten det eksponerte stålet, brukes prefabrikkerte treelementer som gulv, tak og vegger. Spesielle vegg- og takpaneler med glass gir lys til utstillingen og åpner utsikten til nærliggende landemerker. Fjerning av gulvelementer tillater direkte kontakt med den arkeologiske utgravningen.

Til slutt verdsetter juryen, med vinnerens egne ord, «tilpasningsevne og langsiktig brukbarhet i arkitekturen» som er premissen for forslaget.»

_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019 er tildelt: Jonathan Storheil Værnes for oppgaven «Bolig i stål» fra kurset Tectonic Excersises ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, høstsemesteret 2017, og til Thea Platou for oppgaven «Bricolage Barn» fra kurset Re Store Fieldwork, ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, vårsemesteret 2019. Studentene mottok også utmerkelsen «2019 European Architectural Student Award» for sine arbeider under en prisseremoni i Brüssel.

Jonathan Storheil Værnes – Juryens uttalelse: «Oppgaven som ble gitt fra kurset, var en bolig for fire personer, på maksimalt 300 m2, med en tomt på 25 x 25 meter. Bygget Storheil Værnes får ut av dette utgangspunktet er en løftet glassboks, båret av skråstilte, svært slanke stålsøyler, satt i alle retninger for å sikre stabilitet. Boligen er hevet 3,6 meter over bakken, og man ankommer via en spiraltrapp i stål. Søyler fortsetter fra bakkeplan, opp gjennom gulvet, og til bjelkene som bærer ståltaket, for å unngå å bruke veggelementer til å ta dettes horisontallaster. Designeren griper muligheten til å vise frem søylenes gang, helt opp mot taket, over forkortede, indre lettvegger. Dette bæresystemet er selve uttrykket i boligen, det er ekspressivt og dynamisk, og det er også gjennomførbart. Storheil Værnes kompletterer designet med et brutalt møblement av H-bjelker, valsede stålplater, og gardiner i finmasket stålnetting. Også kjøkken og baderomsmoduler er laget i valset, sveist, og støpt stål, noe som fullfører følelsen av et forfengelig, men like fullt selvsikkert stålbygg.»

Thea Platou – Juryens uttalelse: «Oppgaven baserer seg på en grundig analyse av en typisk rød låve på Toten. Analysen fokuserer på låvens konstruksjon og romlighet, og dens evne til å tilpasse seg teknologiske og kulturelle endringer. Over tid har tilpasninger av den opprinnelige trekonstruksjonen blitt gjennomført ved presise forsterkninger i stål. Denne observasjonen legges til grunn for en metode for fremtidige tilpasninger, som undersøkes videre i en serie på 24 modeller. Hver av disse identifiserer først en svakhet i eksisterende konstruksjon, og foreslår så en reparasjon av denne som samtidig utløser et nytt potensiale. Oppgaven representerer en kreativ og bærekraftig bruk av stål. Løsningene som presenteres utnytter stålets egenskaper svært godt samtidig som de viser til en god holdning til ombruk der minimale inngrep utløser stort potensiale i det som allerede er. Metoden som utarbeides gjennom oppgaven har overføringsverdi til andre prosjekter noe som gjør den spesielt relevant. Oppgaven er eksemplarisk presentert gjennom tekst, tegning og modeller.» 

_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2017 er tildelt: Anders Haagaas Grinde for prosjektet «FISH, a land based salmon farm in Oslo».

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i København, Danmark.

Juryens uttalelse: «FISH kombinerer en ny industriell typologi med et besøkssenter. Et anlegg for matproduksjon kombinerer alle trinnene fra avl til bearbeiding i en enkelt produksjonslinje. Prosjektet foreslår en løsning på spørsmålet ’hvordan kan nytt program generere passende arkitektonisk form’? Bygningen består av to elementer: en sirkulær produksjonssone i sjøen og en lineær administrasjonsbygning på land. Produksjonssonen består av to strata; På lavere nivå hviler betongfisketanker på fjordbunnen, på øvre nivå, et bæresystem i stål. Denne stratifiseringen er både programmatisk og materiell – stålrammen ligger elegant på toppen av betongringene. Materialer er valgt med en klar forståelse for deres egenskaper. Elementene utfyller hverandre både estetisk og funksjonelt. Besøkssenteret er en hengende sti som forbinder alle prosessene i anlegget. De besøkende blir fortalt historien om fiskens livssyklus, fra inkubasjon til høsting og behandling. Det er tenkt som en attraksjon langs Oslos kystlinje, og som en måte å skape et nytt forhold mellom oss og det vi spiser. Forslaget presenteres på en klar og konsis måte, med bilder som er lette å lese og grafisk attraktive. Juryen likte spesielt fotografiene av den store fysiske modellen som kommuniserer på en klar og umiddelbar måte. Teksten er forklarende og konsistent. Reisen fra ukjent program til enkel løsning er sjelden enkel. FISH eksemplifiserer klar tenkning fra utgangspunktet til sluttprodukt. Enkelheten i presentasjonen kan lure en til å glemme oppfinnsomheten og kompleksiteten i prosessen. Det er ingen konflikter mellom elementer, enten på konsept eller materialnivå, og konseptet blir lettfattelig. Juryen er enig i at det både er miljømessige og økonomiske argumenter for å forfølge denne typen typologi. Juryen mener også at det kunne blitt et populært reisemål. Grindes klare forståelse av stålets materielle egenskaper har vært medvirkende til å skape en passende arkitektonisk respons til nye programmatiske krav.»

_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2015 er tildelt: Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir for prosjektet «Through the Forest of Columns», en masteroppgave ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS)».

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Istanbul, Tyrkia.

Juryens uttalelse: «Through the Forest of columns er en intervensjon under og rundt den eksisterende Puddefjordsbroen i Bergen sentrum. Broen forbinder den gamle industribydelen Møhlenpris på bysiden til Gyldenpris og Laksevåg på den andre siden. En ‘ryggrad’ i stål spenner mellom eksisterende armerte betongsøyler. Festet til denne ‘ryggraden’ er tynne stålribber som støtter brodekket, rekkverk og gelender. Dekket og rekkverket er utført i tre, i fin kontrast til stålkonstruksjonen. Som konstruksjon er parasittbroa en enkel og elegant intervensjon. Den organiske formen er hensiktsmessig for det symbiotiske naturkonseptet, og passer bra til den eksisterende armerte betongkonstruksjonen. Løsningene holder seg innenfor et helhetlig designspråk; noen steder støttes parasittkonstruksjonene av eksisterende søyler, på andre steder henger de fra den eksisterende brokroppen. Dette håndteres med hjelp av en behersket palett av designelementer som ofte fyller mer enn én funksjon. Infrastruktur, som veier, broer og tunneler, skaper psykiske og fysiske barrierer i mange byer. Problemet, som prisvinneren påpeker, er universelt. Forslaget til en intervensjon under Puddefjordsbroen kan inspirere til lignende intervensjoner på andre steder med samme type utfordringer.»

>>> Presentasjon av prosjektet, klikk HER 
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2013 er tildelt:
Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), for prosjektet «Seeing the park for the trees».

Premie: Et diplom og kr. 25.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Milano, Italia.

Juryens uttalelse:
«Forfatterne har brukt tomrommet mellom to bygårder, og den bakenforliggende park, til å innpasse programmet, som var boliger for studenter, med en offentlig funksjon på bakken.
En stålkonstruksjon med overført inspirasjon fra trærne i parken, har gitt anlegget et tydelig uttrykk. Ståltrærne, som er laget av sveisete platekonstruksjoner, har kraftige stammer som bærer boksen med studenthybler.

I parken står tre sylindervolumer, som inneholder rom for supplerende funksjoner mellom stålgreinene. Sylinderne vil om kvelden kunne gi assosiasjoner til lykter i dialog med de virkelige trærne. Valg av stål som konstruksjonsmateriale for konkretisering av hovedideen virker gjennomtenkt. Et beregningsprogram er brukt for å verifisere statikken. Prosjektet er et godt eksempel på en fantasifull gjennomføring av et enkelt program. Prosjektet er fremstilt med klarhet og innlevelse.»

>>> Presentasjon av prosjektet, klikk HER

Ekstra pris er tildelt:
Magnus Næss Karlsen og Helene Offer-Ohlsen, 1. års studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet «Relasjon. Menneske + stål + landskap»

Premie: Reise og opphold til ECCS’s konferanse i Milano, Italia

Prosjektet:
Dette er en lav gangbro i stål som gjør det isglatte parkområdet mellom Kunsthøgskolen og Arkitekthøgskolen i Oslo lettere fremkommelig for alle som ferdes der. Broen er 6 meter lang. Midt i broen står et flott tre som det er tatt særlig hensyn til. Det er konstruert en sirkulær plattform rundt treet som innbyr til nærkontakt med treet.

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2011 er tildelt:

Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, for prosjektet «Gjenbruk av oljeplattformer – en mulighetsstudie».

Premie: Et diplom og kr. 25.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Potsdam, Tyskland

Juryens uttalelse:
Det har vist seg at jo større og mer omfattende en oppgave har vært, jo mindre tid har det blitt til å fordype seg i materialer og bearbeidelse. Stål kan sveises, bøyes, skjæres, støpes og forekomme som tråd, stenger, profiler og plater. Det krever interesse, forståelse og fordypning til å få stålet til å inngå meningsfylt i en konstruksjon.

På bakgrunn av dette har juryen derfor valgt et prosjekt som har lagt vekt på en side av stålkonstruksjoner som ikke så ofte er belyst, nemlig etterbruken. I en miljø- og ressurs-sammenheng er det meget viktig å få frem at metode, fantasi og kreativitet også er nødvendig for å fjerne og gjenbruke konstruksjoner. At dette er tema for en selvvalgt studentoppgave betrakter vi som et fortjenstfullt eksempel til etterfølgelse.

Ombruk og etterbruk er det motsatte av forbruk. Etterbruk og fjerning av oljeinstallasjoner i havet pågår allerede og oppgaven tar for seg mulige utnyttelser av en slik stålkonstruksjon. Metoden og analysen som er anvendt brukt gjennom prosessen er fantasifull og nyskapende og kan anvendes på andre planleggingsoppgaver. De viste bearbeidede løsningene er nødvendigvis noe overordnede, men juryen har likevel enstemmig valgt å gi årets pris til dette arbeidet.

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2009 er tildelt:

Knut Gullbrand Borgen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
for prosjektet «Farnes rasteplass».

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Barcelona,Spania

Studentens prosjektbeskrivelse:
Prosjektet søker å tilgjengeliggjøre fjorden samt å gi de reisene varierte plasser å raste ved i nær kontakt med vannet.

Tomten består hovedsaklig av grove steinmasser mellom riksvegen og fjorden. Massene utgjør selv rasteplassen, mens stålet gir plassen dens form og romlige kvaliteter. Det er verken lagt til eller fjernet masser.

I behandlingen av massene benyttes stålets egenskaper i forhold til trykk- og strekkrefter. Ni runde trau av rustfritt stålgitter fylles med steinmasse. Valsede rustfrie stålplater monteres mellom trauene. Plassen fylles så med stein og grusmasser. Platene og gitteret er avsluttet én meter over grusdekket med et langsgående 50 mm rustfritt stålrør. Et vertikalt flattstål skiller grusplassen fra parkeringsplassen, som er asfaltert.

Toalettbygget består av to vanger av stålgitter med stein mellom. Vangene er bundet sammen med ståltråd. Mot fjorden er steinmassene i veggen grove for å gi lysinnslipp mellom steinene, mens de inn mot plassene er finere for å hindre innsyn. Knekte plater av sort stål utgjør taket. Et av toalettene er universelt utformet. Stablede trestokker utgjør benker og bord.

Juryens uttalelse:
”Studenten har tatt for seg en interessant situasjon, nemlig møtet mellom land og vann i en vakker vestelandsfjord. Rustfrie plater og gitter som er satt vertikalt, lager et nytt landskap med odder og bukter. Stålmaterialet er brukt med fantasi og konstruktiv forståelse. Prosjektet er enkelt og klart fremstilt.”

>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: Farnes rasteplass (8 Mb)
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2007 er tildelt:
Isak Johan Iversen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
for prosjektet «Ny bro over Drammenselva»

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Luxembourg

Utdrag fra prosjektet: Ny bybro over Drammenselva for fotgjengere og kollektivtrafikk

Hovedgrep
Elvens bredde er ca. 180m, broen spenner 260m. Mot nord ligger Bragernes Torg og mot syd ligger Strømsø Torg. Begge torgene strekker seg ned mot elven. Hovedgrepet har vært å binde torgene sammen og la brukerne oppleve elven og fjellene “uforstyrret”. Det har derfor vært et mål å gi brobanen et rolig og enkelt utrykk. På veien over broen finnes det benker for de med såre bein, 60-meter løpebane for de spreke og paradishopp til dem som ikke klarer å stå i ro. Ved promenade langs elvebreddene, eller som tilreisende i tog og bil, kan man se bærekonstruksjonen. Rørene som holder broen oppe vil til sammen lage en kompleks geometri som forandrer seg når man beveger seg mot dem.

Konstruksjonen
Det er valgt å benytte de eksisterende brokarene. Bærekonstruksjonen er satt sammen av enkle stålrør Ø200 mm. Til sammen med brobanen danner de en stiv ramme i begge retninger. Brobanen er bygget opp av flattstål med tverrskott. Konstruksjonen er lukket slik at det kan benyttes avfuktingsanlegg. Stålkonstruksjon i brobanen er valgt for å få et lavt tverrsnitt, samt at det blir mulig å prefabrikkere elementer, noe som vil gi et presist utrykk og forhåpentligvis lave byggekostnader. Rekkverket er bygget opp av valsede stålplater og bøyet for å gi ly for vinden. Alt synelig stål fra brobanen, rekkverk, benker og veidelere er tenkt i oljebrentstål. Håndløper er av rustfritt stål.

Juryens uttalelse:
”Studenten har klart å gjennomføre ideen om den enkle, rolige bru på en klar og overbevisende måte. Søylesystemet med rader av runde stålrør som vris 90º gir et elegant og karakteristisk uttrykk. Arbeidsmodellen er spesielt interessant og godt utført.”

>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: Ny bro over Drammenselva
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2005 er tildelt:
Anders Espen Bærheim ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet «P(t)ower of the rings»

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Nice, Frankrike

Prosjektet:
Prosjektet viser et ca. 14 m. høyt tårn med en eliptisk grunnflate. 4 søyler av stålrør holder 5 etasjeskiller av ringer, I-bjelker og rister, og det hele er avstivet med skråstilte ringer. Alle rør har diameter 139,7 mm og ulik godstykkelse. Alle sammenføyninger er gjort med knutepunkter i støpegods. Total stålvekt er ca. 3,8 tonn. Tårnet inneholder tre lukkete rom, hver med sin egen karakter, samt to åpne plattformer som nås vis en stige.

Juryens uttalelse:
«Studenten har hatt store ambisjoner, og har gjennomført disse på en analytisk og klar måte. Knutepunktenes problematikk er godt belyst. Prosjektet er usedvanlig godt fremstilt både i tegning og modell.»

>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: P(t)ower of the Rings

Ekstra priser er tildelt:
Emma Helin og Mari Kråkenes, ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Premie: Reise og opphold til ECCS’s konferanse i Nice, Frankrike

Virvlar i Akerselven (Emma Helin)

Prosjektet består av 19 kvadratiske stålelementer i form av rammer på 3 x 3 m og ca. 40 – 50 cm høye, de er montert på hverandre og samtidig vridd slik at det oppstår en spirallignende form, som hviler på fire fundamentbein. Spiralen kan bestiges med forsiktighet etter at man har ankommet øya via en liten bro og seks trinnplater av samme konstruksjon.

>>> Presentasjon her: Virvlar i Akerselven

Mecano (Mari Kråkenes)

Prosjektet kombinerer på en interessant måte en plattform under tak på øya med en bro. Øya berøres minst mulig av konstruksjoner og plattformen har en naturlig og beskjeden høyde over terrenget. Den 13 m lange kurvede bro er dekket med treplanker, og fører frem til en baldakin av bølget plast. Konstruksjonen er basert på stålrør i form av fagverk, montert på stedet.

>>> Presentasjon her: Mecano