Stålprisindekser


Vi har to typer prisindekser: «Bærestål» og «Armering»
«Bærestål» har i hovedsak varmvalsede åpne profiler, kaldformede hule profiler og plater til bygg.

Eksempel på stålprisindeksene:

Bærestål
Indeksen for Bærestål har følgende vekting: 
30%  h – profiler med høyde >= 80 mm 
12%  i – profiler med høyde >= 80 mm 
5%    u – profiler med høyde >= 80 mm 
4%    vinkelstål og t – profiler med høyde >= 80 mm 
22%  runde rør eller hule profiler med godstykkelse > 1,8 mm 
22%  plater eller coils, u/belegg, med tykkelse > 10 mm 
5%    plater eller coils, u/belegg, med tykkelse >= 4,75 mm og <= 10 mm

Armering
Indeksen for Armering har følgende vekting:
8%    lange produkter valsetråd, stangstål i kveil, ulegert med innvalsede riller, kammer
62,6%  lange produkter vv stangstål i rette lengder, ulegert kamstål
29,4%  armeringsnett duk, gitter og netting av jern eller ståltråd armeringsnett

Kildedata
Basis for prisindeksene er utvalgte varenumre fra kapittel 72 og 73 i den offisielle, månedlige importstatistikken, utgitt av Statistisk Sentralbyrå. Varenumrene har ulik vekting. Registrering av pris skjer på fortollingstidspunktet. Det kan gå tid fra bestilling til import og før produktene er i markedet for salg. Prisgrunnlaget er tollverdien (cif-verdien) omregnet med Tollvesenets omregningskurser på fortollingstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til å justere for abnormale prissvingninger i de enkelte varenumrene.

Tilgang
Stålprisindeksene er gratis for medlemsbedrifter i Norsk Stålforbund. For å få tilgang til stålprisindeksene, skriv til post@stalforbund.com

Prisindekser blir normalt publisert ca 20-30. i påfølgende måned.

Disclaimer
Utgiver, Norsk Stålforbund, tar ikke på seg ansvaret for bruken av prisindeksene.