Design of Joints in Steel and Composite Structures

Pris: 990,00 krMedl.pris: 900,00 kr

Forfatter(e): Jean-Pierre Jaspart og Klaus Weynand
Utgivelsesår: 2015
Produktnr: Pub 306 Kategori:

Beskrivelse

Design of Joints in Steel and Composite Structures (ECCS Pub no. 306, 1st Edition, 2015)
Prosjektering av stålkonstruksjoner ihht EN 1993-1-8: Knutepunkter og forbindelser

En lærebok som mange her ventet lenge på er ECCS´ nye publikasjon «Design of Joints in Steel and Composite Structures». Den er nå under trykking og vil bli tilgjengelig i juni. Forfatterne er Jean-Pierre Jaspart* og Klaus Weynand**. Boka omhandler dimensjonering av knutepunkter og forbindelser ihht Eurokode 3 Del 1-8. Boka tar også for seg dimensjonerings-reglene for knutepunkter i samvirkekonstruksjoner av stål og betong med referanse til Eurokode 4 Del 1-1.

Det må tas behørig hensyn til knutepunkter av stål- eller samvirkekonstruksjoner når det gjelder bygningens totale sikkerhet. Men også hensynet til økonomi er viktig, herunder fabrikasjon, transport og monteringskostnader. Derfor dekker boka ikke bare dimensjonering av knutepunkter og forbindelser, som i seg selv er godt detaljert, men også aspekter ved valg av ulike typer av knutepunkter, samt integrasjon av knutepunkter i analysen og dimensjoneringen av hele konstruksjonen.

Forbindelser med mekaniske fester (skrueforbindelser), sveiseforbindelser, enkle knutepunkter, momentstive knutepunkter og knutepunkter i gitterdragere er omhandlet. Ulike kategorier av knutepunkter er behandlet, herunder bjelke-til-søyle, bjelke-til-bjelke, søylefot, bjelkeskjøt og søyleskjøt, under ulike lastsituasjoner (aksialkrefter, skjærkrefter, bøyemomenter og interaksjon av disse). Videre gis en kort oppsummering med kunnskap, knyttet til anvendelse av Eurokode-reglene for dimensjonering av knutepunkter med hensyn på brann, utmatting og jordskjelv … men også knutepunkter i stålkonstruksjoner som er utsatt for spesielle belastninger der risikoen for progressiv kollaps må reduseres.

Boka inneholder flere dimensjoneringseksempler samt referanser til tidligere publiserte eksempler – og til programvarer, som en hjelp for praktiserende ingeniører.

* Prof. Jean-Pierre Jaspart, University of Liège, Belgia ** Dr. Klaus Weynand, Feldmann + Weynand GmbH, Aachen, Tyskland.