Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Nyheter

Ombruk av stålkonstruksjoner kan gi lokale jobber og drastiske kutt i utslipp av klimagasser. Det kan også vise seg å være god butikk, ifølge en rapport som stammer fra et innovasjonsprosjekt i bygg- og anleggsbransjen.

Presentasjon av Ombruksrapporten

Nyheter

Norsk Stålforbund vil presentere sin DIP15 rapport, «Ombruk av stål og tilknyttede materialer» 31. januar. Rapporten er utviklet av Norsk Stålforbund og industridesigner Eva Widenoja, i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) som en del av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Stålbygg nr 4 er nå ute

Nyheter

Årets siste utgave av bladet Stålbygg er nå sendt ut og er også tilgjengelig som pdf-fil. Denne utgaven inneholder bl a artikler om Norsk Ståldag og Stålbyggnadsdagen, vinnerprosjektene Bumerang bru & Jungelbru og Solar Egg, landskapstilpassede stålmaster, stålworkshop 2017 ved NTNU og det nye Munchmuseet.

Bumerang- og Jungelbru vant Stålkonstruksjonsprisen

Nyheter

Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 går til Bumerang bru og Jungelbru, som er deler av et tur- og sykkelveinett i Groruddalen. Prisen gis til arkitekt SAAHA, rådgivende ingeniør Degree of Freedom, byggherre Oslo Kommune Bymiljøetaten, og stålentreprenør Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 2. november.

Ombruksrapporten kan lastes ned her

Nyheter

Denne rapporten er resultat av et Designdrevet Innovasjonsprosjekt (DIP) gjennomført med støtte fra Norsk Design og Arkitektursenter (DogA). I «Ombruk av stålbygg og tilknyttede materialer» har Norsk Stålforbund utforsket muligheter og hindringer for å få utviklet et ombruksmarked for stål og tilknyttede materialer.

Brukt stål kan bli butikk

Nyheter

Per i dag finnes det nesten ikke noe marked for brukt stål. Men potensialet for ombruk er stort, mener Norsk Stålforbund. Men hva skal til for å realisere dette potensialet?

Komplett artikkel av Loen Skylift

Nyheter

I siste utgave av bladet Stålbygg (nr. 3) skrev vi at man kan laste ned en komplett versjon av artikkelen om Loen Skylift, et av de største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge.

Stålbygg nr 3 er nå klar

Nyheter

Nyeste nummer av bladet Stålbygg er nå tilgjengelig som pdf-fil og kommer snart til din postkasse. Denne utgaven inneholder bl a Europeiske prisvinner-prosjekter, rustfrie stål, ombruk, behandling av sveiser, Loen Skylift, funksjonsdesign mhp brann.

Kimen Kulturhus tildelt Europeisk stålpris

Nyheter

Kimen Kulturhus er blitt tildelt «European Steel Design Awards 2017». Tildelingen skjedde under en prisseremoni i København torsdag kveld, i forbindelse med Eurosteel 2017. Prisseremonien var i regi av Dansk Stål Institutt) og ECCS.

Norsk Havbruksdag 2017

Nyheter

Norsk Havbruksdag, som avholdes 22. nov, er en konferanse med fokus på utvikling av ny teknologi og bærekonstruksjoner for offshore havbruk for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett.

Norsk Ståldag 2017

Nyheter

Den 2. november arrangeres Norsk Ståldag for 29. gang. Ståldagen er hovedarrangementet for stålkonstruksjonsbransjen i Norge. Konferansen er et åpent faglig og sosialt forum for fagfolk.

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Nyheter

Kurs om kravene til stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Hva skal kommuneansatte og andre kontrollører være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen.

Design out waste – kurs 24 okt

Nyheter

Bygg- og anleggssektoren er den største forbrukeren av materialer. Utvinning og produksjon medfører store miljøbelastninger, og ender som avfall. Er det mulig å unngå noe av denne sløsingen ved å endre måte vi skaper arkitektur?

50:e Stålbyggnadsdagen

Nyheter

SBI inviterer våre medlemmer til å delta på årets Stålbyggnadsdag, som blir større enn noensinne da SBI vil markere og feire sin første 50 år denne dagen.

Stålbygg nr 2-2017 er publisert

Nyheter

Denne utgaven inneholder bl a RCR Arquitectes – Vinnerne av Pritzker prisen 2017, Rusttregt stål: När rost blir en beläggning og Gode forbindelser – Litt om skruer og muttere kort fortalt

Stålingeniør-filmen ble sendt 20. mars på NRK2

Nyheter

Norsk Stålforbund og NFS/Tekna har sponset filmen «Stålingeniør» til serien Mitt yrke som sendes på NRK2. Det er filmet hverdagen til en ingeniør som konstruerer stålbygg og en sivilingeniør som konstruer offshore konstruksjoner.

Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Nyheter

Norsk Stålforbund inviterer til kurs 11. oktober om kravene til stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Det vil bli fokus på hva kommuneansatte og andre kontrollører må være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen.

STÅLBYGG nr 1 er publisert

Nyheter

Denne utgaven inneholder bl a design for ombruk / Amsterdam Temporary Courthouse, 3D-printing, oppskrift på nettverksbuebroer, Vålerenga Stadion og utmattingsberegninger