Om Norsk Stålforbund

Norsk Stålforbund er et felles organ for stålbransjen som på best mulig måte skal utnytte de tilgjengelige samlede resurser for å fremme bruken av stål.

Norsk Stålforbund skal være et kompetansesenter for stål og bruken av stål.

Organisering/administrasjon:

Norsk Stålforbund har sin basis i følgende organisasjoner eller foreninger som alle har som formål å fremme anvendelsen av stål:
- Den norske Stålgruppen som representerer stålentreprenørene
- Norsk Forening for Stålkonstruksjoner som representerer engineeringmiljøet
- Stål- og Metallgrossistenes Forening som representerer distribusjonsleddet
- Stålprodusentene som representerer stålprodusentene
- IGS (Industrigruppen Stål og Fasade) som representerer levarandører av tak og fasader

I tillegg er en del enkeltbedrifter og enkeltforeninger medlemmer.

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER