Webinaret Krig og kontrakt

Nyheter

Webinaret Krig og kontrakt som samlet rundt 150 deltakere fra hele landet, kan nå sees på YouTube. Det var Harald Fosse og Julie Kjeldseth i Advokatfirmaet Hjort DA som informerte om hva den pågående krigen mellom Russland og Ukraina vil bety for stålentreprenørenes kontraktsforpliktelser, herunder særlig tidsmessige og prismessige konsekvenser.

På dette webinaret ble det redegjorde for de kontraktuelle virkemidlene som kan og bør benyttes i denne situasjonen. Følgende spørsmål ble forsøkt besvart:
Kan man påberope seg Force majeure?
Gir det rett til vederlagsjustering?
Gir det rett til fristforlengelse?
Hvilke forbehold bør inntas i tilbud?
Hvilke forbehold bør inntas i kontrakt?

Se webinaret på Youtube KLIKK HER

.