To miljødebatter under Arendalsuka

Nyheter

Norsk Stålforbund og Betong Norge skal avholde to aktuelle miljødebatter under Arendalsuka 2023, med fokus på byggematerialer og miljø.
Politikere og næringslivsledere i panelet på Arendalsuka i fjor.

Tirsdag 15/8 avholdes debatten «Hvordan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen?».
Noen ganger dukker det opp politiske føringer om at offentlige bygg må bygges i tre – på bekostning av andre byggematerialer. Antagelsen er at dette fremmer det grønne skiftet, men dessverre har det ofte motsatt effekt. Når andre byggematerialer blir ekskludert fra å konkurrere om det miljøvennlige byggeprosjektet, blir det ingen konkurranse om å levere det mest miljøvennlige bygget. Grønnvasking, begrensning av konkurransen og spekulative miljøregnskap bidrar bare til dårligere beslutninger. Konkurransen må være åpen, rettferdig og kunnskapsbasert. Hvordan kan politikere forme en god miljø- og næringspolitikk, og samtidig la den lokale byggenæringen konkurrere om oppdrag med tøffe miljøambisjoner?

Medvirkende:
Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Herman Søndenaa, Byrådssekretær for byutvikling, Miljøpartiet De Grønne
Anders Fylling, Bærekraftsdirektør, Statsbygg
Heidi Finstad, Administrerende direktør, Treindustrien
Kathrine Lyngstad, Administrerende direktør, Spenncon
Birgit Farstad Larsen, Administrerende direktør, COWI
Børre Lobekk, Administrerende direktør, Nordic Steel Group
John-Erik Reiersen, Daglig leder, Betong Norge
Maria Nakken, Sannum & Bergestuen, (ORDSTYRER)

For fullstendig program, KLIKK HER
Se hele debatten, KLIKK HER

———

Onsdag 16/8 avholdes debatten «Hvordan skaper vi en grønnere byggenæring?».
Uro i Europa og verden har vist oss betydningen av å være forberedt, og viktigheten av et robust og bærekraftig regionalt næringsliv. Dette bakteppet gir det grønne skiftet og en sirkulær økonomi en tilleggsdimensjon, selv om utslippskutt er den viktigste driveren. En konkurransedyktig, innovativ og fremtidsrettet lokal byggevareindustri kan svare på flere utfordringer; utslippskutt, sirkulær økonomi og forsyningssikkerhet. Tempoet i det grønne skiftet må også opp, og veien til en grønn og sirkulær byggenæring krever ressurser. Med økte statlige inntekter fra energisektoren gir det muligheter for å omdistribuere statens inntekter. Hva bør i så fall midlene brukes på for å sette opp farten i det grønne skiftet i byggenæringen?

Medvirkende:
Harald Vaagaasar Nikolaisen, Adm. dir., Statsbygg
Anders Fylling, Bærekraftsdirektør, Statsbygg
Helge Runer, Adm. dir., Norsk Stål
Grete Aspelund, Head of NCC Industry, NCC
Knut Harald Ollendorff, Daglig leder, Feiring
Idar Heskestad, Daglig leder, Norsk Spennbetong
Mie Fuglseth, Seniorrådgiver klima og materialer, Grønn Byggallianse
Maria Nakken, Sannum & Bergestuen, (ORDSTYRER)

For fullstendig program, KLIKK HER
Se hele debatten, KLIKK HER