Stor interesse for forsikringsordningen

Nyheter

Pareto kan fortelle om daglige henvendelser og meget stor interesse blant medlemmene for å få tilbud på forsikring gjennom Norsk Stålforbund.

Av de bedrifter som hittil har mottatt tilbud om yrkesskadeforsikring mm, har gjennomsnittlig besparelse på yrkesskade og tingskade ligget på ca 30-35 %. Interesserte kan ta kontakt med ”Norsk Stålforbund Forsikring”: stalforsikring@pareto.no eller per telefon: 90 06 89 65