Stålbygg nr 2 er på vei

Nyheter

Nummer 2 av bladet Stålbygg er nå på vei til din postkasse. Hovedartikkel er Norgesporten bro i Ørje. Det er også en meget viktig artikkel kalt "Tillväxt i 1090-familjen" som tar for seg revidert EN 1090-2 og ny EN 1090-4 som omhandler tynnplatekostruksjoner.

Det er også artikler om siste workshop ved AHO om ståltrapper, rustfrie stålbroer, to artikler om sveising, verdens første offshore oppdrettsanlegg – Ocean Farm 1…

…og i Stål gjør det mulig er det artikler om Husarviksbron – rostfritt stål med blästrad yta, Bostadshus med lättbyggnad, Nybygg i Bjørvika – med miljøambisjoner og Eufemias hage – landets første boligbygg med BREEAM-sertifisering.

På medlemssidene er det nyheter om den nye reviderte Stålboka som nå er publisert, og at Ombruksrapporten er publisert.

I Medlemsforetak i fokus er Areco presentert: från skrothandel till storföretag i stålbranschen.

Les bladet HER