Rammeavtale på energitjenester

Nyheter

Norsk Stålforbund har inngått en avtale med Eneas, som kan gi medlemmer av Stålforbundet betydelige besparelser. Med ca 25,000 bedriftskunder og et årlig strømforbruk på 1,8 milliarder kWh, samt 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet, har Eneas tyngde og kompetanse til å oppnå betydelige besparelser for våre medlemmer.

Eneas har i løpet av de siste 10 årene revidert energifakturaene til 27% av Stålforbundets medlemmer. I 37% av tilfellene har Eneas avdekket vesentlige feil på medlemmets energikostnader. Dette er 85% høyere enn for norsk industri generelt. Ved feil har utfallet av revisjonen ført til en gjennomsnittlig refusjon til medlemmet på over 90.000 kroner. I tillegg kommer fremtidig besparelse.

Om revisjonstjenesten

  • Medlemmet gir Eneas fullmakt til å innhente informasjon fra nett- og kraftleverandør samt fra aktuelle instanser.
  • Eneas påtar seg å revidere det innhentede materialet og om mulig søke refusjon fra aktuell Leverandør. Eneas påser at Leverandøren krediterer Medlemmets tilgodehavende.
  • Medlemmene vil gjøre individuelle avtaler med Eneas med denne avtales betingelser.

Norsk Stålforbund har fremforhandlet en unik avtale der medlemmet beholder 60% av refundert/korrigert beløp (mot normalt 50%), samt beholder all fremtidig besparelse selv.

For alle andre tjenester fra Eneaskonsernet tilbys Medlemmene en rabatt på minimum 20% på honoraret. For eksisterende kunder av Eneas vil dette bety 20% rabatt på neste års honorar.

Norsk Stålforbunds kontaktperson

Kyrre

Kyrre Lind-Isaksen

Head of Sales 

M: 934 67 554

E: kyrre.lind-isaksen@eneas.no

www.eneasnett.no