Ombruksrapporten er publisert

Nyheter

Norsk Stålforbund har nå publisert ombruksrapporten «Ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer». Rapporten er blant annet ment å være til hjelp for de som ønsker å ombruke eldre stål i nye bygg. Den gir nyttig informasjon om eldre stål, om overflatebelegg og krav i relevante standarder...

…samt anbefalte testprosedyrer for å etterkomme krav til dokumentasjon av materialene. Rapporten er utviklet av Norsk Stålforbund og industridesigner Eva Widenoja, med støtte fra medlemmer, Anne Sigrid Nordby, Einar Braathu og Andrew Holt, samt utenlandske kolleger. Rapporten er resultatet fra ombruksprosjektet i Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), med støtte fra Design og arkitektur Norge.

Ombruksrapporten er trykket i et begrenset opplag og kan fås tilsendt per post ved å skrive til lasse@stalforbund.com.

Du kan også laste ned ombruksrapporten som pdf-fil HER.