Ombruk i stålindustrien

Nyheter

I årets første utgave av Stålbygg er det fokus på ombruk i stålindustrien. Vi bringer eksempler på vellykkede ombruksprosjekter. Et bygg i Rjukan ble demontert og remontert i Arendal havn. Anleggsbyggene på Follobanen er demontert. Disse relativt nye byggene er godt egnet for ombruk da alle forbindelsene er skrudde.
Demontering i Rjukan. Foto: Bøttger AS

Deler av betongelementfabrikken, ca 6 500 kvm, er remontert som kaldtlager på Nesbyen og et annet bygg, på nær 2000 kvm skal bli et verksted på Jevnaker. Byggeprosessen er i gang. Men ennå er det flere bygg til salgs.

Du kan videre lese om Norges første kurs om ombrukskartlegging av bygg. Dette er et 2-dagers kurs som er utviklet av ombruksspesialisten Resirqel og rådgivingsselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse. I mai kommer første mulighet til å lære hvordan de nye kravene til ombrukskartlegging skal ivaretas.

Det er også et par svenske eksempler på ombruk (återbruk). Det er en renovering av Lumi i Uppsala der stålstendere og gipsplater fra 40 år gamle innervegger blir til «nye» innervegger. Det andre prosjektet er ombruk av et rammeverket til en provisorisk skole i Nacka.

Les bladet HER.