Nytt sveisekoordinatorkurs for armeringssveising

Nyheter

Bransjen har etterspurt kurs for personell med ansvar for sveising av lastbærende armering siden EN 1090-2 og ISO 17660 kom som Norske standarder. Chr.Thams Ressurs tilbyr nå kurs som vil gi nødvendig kvalifisering av sveisekoordinatorer. Kursstart er 14. april 2016.

Chr.Thams ressurs har allerede kvalifisert ca. 150 personer som Nasjonal Sveisekoordinator 1090. Kurset Sveisekoordinator for sveising av armering tilbys spesielt disse samt de som er IWS-utdannet.

Norsk Sveiseteknisk Forbund har godkjent kurset, og utsteder diplom ved bestått kurs.

Mer info og påmelding her: www.thamsressurs.no,
eventuelt ta kontakt med faglærer Bjørnar Værnes, tlf. 926 81 727, bjornar.varnes@stfk.no