Nyhet: Jordskjelvkurs som workshop

Nyheter

Den 28. og 29. november avholder NFS en ny type interaktivt kurs: Dimensjonering av stål mhp jordskjelv i form av et 2-dagers workshop med praktisk dimensjonering av stålkonstruksjoner.

Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.

Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design konsept og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere og redundans konstruksjon som takler seismiske belastninger.

Kurset arrangeres i form av 2 dager workshop som gir både teoretiske grunnlag og praktisk gjennomføring for prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8. Hensikten er å avmystifisere bruk av duktil design (DCM) i prosjekteringen som gir en mer gunstig og økonomisk effektiv konstruksjon når seismiske laster er dimensjonerende.

Fullstending kursprogram HER