Ny håndbok: Stabilisering gjennom skivevirkning

Nyheter

Håndboken Stabilisering gjennom skivevirkning er utarbeidet av professor em. Torsten Höglund. Den er nå oversatt den til norsk og tilpasset spesielle norske krav og forhold. Håndboken tar for seg dimensjonering og utførelse av tak av trapesformede stålplater, der stålplaten sammen med takbjelker danner en stiv skive.

Tilpasning til Eurokoder ble utført i 2011, og håndboken ble supplert i 2015 med et kapittel om dimensjonering av plater for påvirkning av tverrlast. Norsk Stålforbund kjøpte rettighetene til håndboken i 2016 og har oversatt den til norsk. Den er gjennomgått og tilpasset spesielle norske krav og forhold.

Håndboken tar for seg dimensjonering og utførelse av tak av trapesformede stålplater, der stålplaten sammen med takbjelker danner en stiv skive som overfører vindlast og andre horisontallaster til vertikale vindkryss i gavlene. Enkle hallbygg samt mer kompliserte og uregelmessige bygninger blir behandlet. Beregningseksempler og tegninger er inkludert.

Boka kan bestilles i vår Butikk