Norsk Ståldag 2019 – Husk å melde deg på!

Nyheter

Konferansen avholdes 31. oktober for 31. gang på Grand Hotel, Oslo. Ståldagen er årets viktigste begivenhet i vår bransje og samlet i fjor mer enn 200 deltakere. Det er i år mange nyheter og aktuelle temaer som vil bli presentert.

Program

09:00 Åpning
ved konferanseleder

Tema: Økonomi & marked

09:05 Vil økt rente dempe veksten i norsk industri?
– utsikter for norsk økonomi
ved Ida Wolden Bache, Direktør i Pengepolitikk, Norges Bank

09:30 Bygge- og anleggsmarkedene de neste årene
– opp, ned eller noe midt imellom?
ved Kjell Senneset, Seniorøkonom, Prognosesenteret

10:00 Stålmarkedet, lokalt og globalt
– status og trender
ved Lars Olsson, SSAB

10:25 Presentasjon av utstillerne
ved konferanseleder

10:30 Kaffepause

Tema: Faglig

11:00 Ny brannteknisk rapport for stålplatetak
– ny metode for dimensjonering av stålplatetak i R15
ved Knut Helle, Industrigruppen Stål og Fasade (IGS)

11.15 Neste generasjon Eurokoder og NS-EN 1090-serien
– en status av revisjoner og nye standarder
ved Roald Sægrov, Standard Norge

11.40 Design Tools to enable efficient design of
Hot Finished Structural Hollow Sections in construction

ved Steve Whitfield, TATA Steel

12.05 Digital stålkontroll i felt – rett i tegning
– for befaringer, inspeksjoner, overleveringer og sjekklister
ved Tom-Erik von Krogh-Martinsen, CHECKD

12:30 Lunsj

Tema: Miljø

13.30 EPD-generator
– for automatisk generering av EPDer for stålprodukter
ved Mie Vold, LCA.no

13:50 Grønt Stål
– klimakompensering for bruken av stål
ved Bjørn Uppfeldt, MVR

14:00 Klimapåvirkning fra stål vs betong
– en sammenligning av CO2 utslipp fra bygninger
ved repr. fra ArcelorMittal

14:25 Europeiske ombruksprosjekter
– Structural Reuse Protocol, REDUCE and PROGRESS
ved Michael Sansom, SCI

Tema: Stål og arkitektur

14:45 Bygging av Økern Portal, norges største byggeprosjekt
– et smart og Breeam Excellent bygg
ved Morten Rotheim, Djerving

15:10 Kaffepause

15:40 Samhandling basert på åpenhet og tillitt er god økonomi for alle
– hvordan SOE og Bunde bruker dette i praksis på Meierikvartalet
ved Karsten Hjertholm, SOE – Stor Oslo Eiendom / Bygg21 – Samhandling

16:00 Pan tretopphytter
ved siv.arkitekt Espen Surnevik

16.20 Norge rundt
– faglige aktiviteter og stålprosjekter siste år
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

16:45 Utdeling av Norske Arkitektstudenters Stålpris 2019

17:00 Utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris 2019
– med presentasjon av vinnerprosjektet


17:30 Slutt

18:00 Aperitiff og mingling i Stålbaren

19:00 Bankett, en fest- og jubileumsaften med underholdning
– og utdeling av Stålprofilen, en hederspris

PROGRAM OG PÅMELDING: KLIKK HER