Norsk Havbruksdag 2017

Nyheter

Norsk Havbruksdag, som avholdes 22. nov, er en konferanse med fokus på utvikling av ny teknologi og bærekonstruksjoner for offshore havbruk for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett.

Norsk Havbruksdag ble arrangert første gang i 2016 med meget stor interesse. Konferansen blir derfor arrangert på nytt i 2017. Norsk Havbruk er en del av næringen for fiskeri og oppdrett. Det er en bransje i betydelig vekst med store investeringer, som støttes av Fiskeridepartementet og Regjeringen.

Konferansen vil, som i fjor, bli åpnet av fiskeriminister Per Sandberg.

Ny teknologi må utvikles når oppdrettsnæringen skal gå offshore. Konferansen vil pga dette ha en spesiell fokus på muligheter for å dra nytte av erfaringene, som dagens olje- og gass offshorenæring har opparbeidet gjennom flere tiår, i denne teknologiutviklingen.

Det utvikles nå nye regelverk og standarder for regulering av bransjen. Årets konferanse har stor fokus på dette. I tillegg vil det bli fokus på pågående prosjekter som er under utvikling i flere firmaer.

Program og påmelding KLIKK HER