Miljødebatter på Arendalsuka

Nyheter

Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, inviterer til to paneldebatter på Clarion Hotel Tyholmen: - om krav til likebehandling av byggevarebedrifter i miljøpolitikken og - hvordan få til en grønnere byggenæring. I panelet stiller ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Fra vår bransje, stiller hhv Helge Runer, adm. dir. i Norsk Stål, og Hans Erik Pedersen, adm. dir. i SSAB Svensk Stål. Vi kjører debatt! Velkommen!
Arendalsuka. Foto: Mona Hauglid

Tirsdag 16. august kl 14 er temaet «Miljøpolitikken må gi norske byggevarebedrifter like muligheter til å konkurrere på miljø»
Her er et utdrag fra omtalen: «Når det gjelder byggematerialer, dukker det noen ganger opp politiske føringer om at offentlige bygg må bygges i tre – på bekostning av andre byggematerialer som stål og betong. Antagelsen er at dette fremmer det grønne skiftet, men dessverre har det ofte motsatt effekt. Når andre byggematerialer blir ekskludert fra å konkurrere om det miljøvennlige byggeprosjektet, blir det ingen konkurranse om å levere det mest miljøvennlige bygget.» Paneldeltagere:
Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant (H)
Linda Monsen Merkesdal, stortingsrepresentant (Ap), energi- og miljøkomiteen
Even Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune (Ap)
Anne Rønning, seniorforsker Norsus
Helge Runer, adm. dir. Norsk Stål
Christian Berthelsen, adm. dir. Elementsør 
Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet

For fullstendig program, klikk HER

Onsdag 17. august kl 12 er temaet «En grønnere byggenæring – hvordan få til det?»
Her er et utdrag fra omtalen: «Pandemi og krig i Europa har vist oss betydningen av å være forberedt, og ha en viss selvforsyning. Det grønne skiftet, og endringen til en mer sirkulær økonomi får en tilleggsdimensjon, selv om kutt i klimagassutslippene er den viktigste driveren. Omstillingen gir oss mulighet til å bygge en konkurransedyktig og byggenæring, der kortreiste byggevarer kan svare på begge utfordringene; utslippskutt og selvforsyning.» Paneldeltagere:
Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V)
Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant (Ap), energi- og miljøkomiteen

Simen Nord (H) 2. nestleder i Viken Høyre, komiteleder for finans, adm. og klima.
Andreas Arff (FrP), gruppeleder i Agder fylkesting, vararepresentant til Stortinget, bystyrerepresentant i Arendal
Anders Fylling, Direktør for faglig ressurssenter Statsbygg
Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF
Rasmus Nord, adm. dir, SWECO Norge
Ulrika Jansson, forsker, Norsk Institutt for naturforskning
Kathrine Lyngstad, adm. dir. Spenncon

Hans Erik Pedersen, adm. dir. SSAB Svensk Stål
Fredrik Bengtsen, Enova – ansvar for ombruk i byggenæringen

For fullstendig program, klikk HER

Håper du har mulighet til å delta på våre meget aktuelle arrangementer i et sommerlig Arendal!