Kontantstøtte til norske bedrifter

Nyheter

Regjeringens forslag til kontantstøtte skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Bedriftene kan motta støtte hvis de har hatt minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Etter planen skal det være mulig å søke om økonomisk støtte fra og med 17. april.

Les mer her: https://www.bygg.no/article/1429390