Komplett artikkel av Loen Skylift

Nyheter

I siste utgave av bladet Stålbygg (nr. 3) skrev vi at man kan laste ned en komplett versjon av artikkelen om Loen Skylift, et av de største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge.

Prosjektet, som er lokalisert i Loen i Stryn kommune, er forfattet av Oddvin Myklebust i Nordplan AS. Last ned hans komplette artikkel her: Loen_Skylift_med_bildevedlegg.