IGS Arkitekturpris 2016, forslagsfrist 27. august

Nyheter

IGS Arkitekturpris for fremragende bruk av stål i fasader deles i år ut for andre gang. Prispremien er på kr. 25.000. Forslagsfrist er 27. august. I fjor gikk prisen til Link Arkitektur for Verket 4 i Bergen.

Det er Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) som står bak priskonkurransen. Prisen tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av lakkerte veggpaneler & sandwichelementer av stål i fasader.

Prisen som vil bli delt ut årlig, tildeles det vinnende arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et diplom. Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi. Nominerte prosjekter må være ferdigstilt i 2015 eller i 2016, fram til forslagsfrist. Prisen vil bli overrakt vinneren på Norsk Ståldag i Oslo 3. november. Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslag skal følges av tilstrekkelig underlag i form av tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme prosjektet.

Frist for å foreslå kandidater er innen 27. august 2015.

Du kan laste ned statutter og forslagsskjema HER

Utfylt forslagsskjema med vedlegg sendes til IGS sekretariat, til e-post: post@stalforbund.com

Hvis for store filer: Last de opp på Dropbox.

________________________

Om IGS:

Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) ble stiftet i 1978 med hovedmål å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av tynnplater i byggebransjen. IGS er i dag et av Norsk Stålforbunds basismedlemmer.

IGS er basert på et interessefellesskap blant de ledende selskapene innen produksjon og salg av tak og fasader av stål samt relaterte tilhørende produkter.

Medlemmer i IGS har kompetent bransjekunnskap og er i stand til å levere gode løsninger.

Arbeidsområder:
– Utarbeide tekniske løsninger
– Heve det generelle kvalitetsnivået i bransjen
– Forskning og utvikling
– Deltakelse i standardiseringsarbeider

IGS sekretariat:
c/o Norsk Stålforbund, Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
Tel. +47 41 02 15 98 E-post: post@stalforbund.com