EPD-generatoren er nå godkjent

Nyheter

EPD-generatoren for stålprodukter ble i mars godkjent av EPD-Norge. Det er nå 10 medlemsforetak som har bestilt EPD-generatoren og som kan utstede EPDer på sine produkter. Det er forventet at flere medlemmer vil anskaffe seg EPD-generatoren da det er et økende krav om å levere EPDer for alle typer byggevarer, også spesifikke EPDer.

De medlemsforetak som hittil har anskaffet seg EPD-generatoren er:

Norsk Stål
Nils Løff
Kamstål
Skanska AS Stålfabrikken
Contiga
Nortech
E.A. Smith
Tibnor
Br. Midthaug
Lindab

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

LCA.no har, på oppdrag fra Norsk Stålforbund, utviklet EPD-generatoren for utarbeiding av generiske og prosjektspesifikke EPD’er. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert (ved enten gjennomsnittlige miljødata eller stålverkets EPD) og at man kun tillegger data for sine egne miljøverdier. EPD’en blir da enten generisk eller prosjektspesifikk. EPD-generatoren har ingen begrensning på antallet EPD’er som kan utstedes. EPD-generatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging. EPD-generatoren kan tas i bruk når medlemsforetaket har anskaffet seg EPD-generatoren og gjennomgått det pålagte oppstartskurset.

For priser og betingelser, skriv til post@stalforbund.com