Endringer i revidert NS-EN 1090-2

Nyheter

17. oktober avholdes kurs i nye og endrede krav til utførelse av stålkonstruksjoner iht ny revidert NS-EN 1090-2. Standard Norge publiserte den reviderte utgaven, på engelsk, 1. september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. 

Førsteutgave av 2008 ble trukket tilbake samme dag som ny revidert NS-EN 1090-2 ble utgitt, dvs 1. september 2018. Stålentreprenører må derfor implementere det som er relevant, av nye og endrede krav i sitt FPC-system snarest mulig.

Vi vil på dette kurset gå igjennom hva som er endret og hva som er nytt i denne nye utgaven. Målgruppen for kurset er utførende foretak (produsenter og montører) av lastbærende stålkonstruksjoner.

Fullstendig program og påmelding KLIKK HER