Bumerang- og Jungelbru vant Stålkonstruksjonsprisen

Nyheter

Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 går til Bumerang bru og Jungelbru, som er deler av et tur- og sykkelveinett i Groruddalen. Prisen gis til arkitekt SAAHA, rådgivende ingeniør Degree of Freedom, byggherre Oslo Kommune Bymiljøetaten, og stålentreprenør Implenia / Boss Industrier og mek. Verksted. Prisen ble delt ut på Norsk Ståldag 2. november.

Juryens uttalelse:

Juryen har valgt å premiere de to bruene Bumerang bru og Jungelbru. Dette er to svært forskjellige bruer, men de er deler av samme prosjekt, og de ligger noen hundre meter fra hverandre på samme gang- og sykkeltrasé.
Prosjektet er den avsluttende delen av Groruddalsatsingen og delfinansiert av denne. Bruene ligger i svært forskjellige omgivelser, og utformingen av dem viser en prisverdig følsomhet for de ulike situasjonene og en evne til å gi relevante formsvar på oppgaven.
Jungelbru spenner over et bekkefar i et tett og bratt skogområde som tidligere har vært nærmest utilgjengelig. Brokarene er skånsomt plasser i terrenget og valget av hengebruprinsippet åpner opp for fantasien. Brua er utført i galvanisert og rustfritt stål, med spesialtegnede
detaljer som løfter inntrykket av brua og gir den egenart.
Bumerang bru, som spenner over Ytre Ringvei i en vakker kurve, er kraftigere i uttrykket. Med rekkverk i presist utformet rustregt stål skapes en elegant sekvens som går fra bred til slank, fra massiv til gjennomsiktig. Brokroppen, også den i rustregt stål, er tegnet som en
asymmetrisk kassekonstruksjon med følelse for bruas linjeføring. Det røde stålet står i kontrast til den grønne vegetasjonen rundt.
Sammen er de to bruene eksempler på berømmelig bruk av stål. De er resultat av lekenhet, sikker formingsevne og gjennomgående solid fagkunnskap fra unnfangelse til utførelse.