3 D-print og Optimal Design

Nyheter

Norsk forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund inviterer alle medlemmer og andre interesserte til temakveld hos EDRMedeso i Sandvika. Dette er en videre oppfølging av dette temaet fra tidligere Temakvelder om dette i 2014 og 2015.

Utviklingen innen printer teknologi har utviklet seg meget raskt i verden i dag, og gjør det i dag mulig å printe ut fysiske volum elementer i forskjellige materialer. Det brukes store ressurser ute i verden på dette området, og i Nederland har man blant annet et prosjekt hvor det bygges et kanalhus bygget opp av 3D printede elementer, og nå er en bro i full skala under bygging. Det som unikt er at broen printes på stedet (in-situ).

På denne temakvelden vil vi fokusere på anvendelsesmulighetene og framstilling av stål- og metallprodukter med bruk av 3D printer teknologi og også kobling til strukturanalyser.

Topologisk optimering betyr at man matematisk beregner den optimale formen til en komponent, for en gitt kombinasjon av lasttilfeller og grensebetingelser. Ved denne type optimering er man ikke nødt til å velge et sett med forhåndsdefinerte parametere før analysene starter, det gjøres en slags «fri form» optimering. Tidligere har det vært utfordrende å produsere de resulterende geometriene fra denne typen optimering, men med 3D-printingteknologi, så har man ikke lenger dette hinderet.

Til slutt vil vi vise en kobling, mellom ANSYS og SAP2000, som er utviklet av EDRMedeso. Med denne koblingen så kan man nå gjøre både globale- og lokale strukturanalyser på en plattform. Alt basert på en og samme CAD geometri.

Velkommen til temakveld hos EDRMedeso!

Program og påmelding: HER