Norsk Offshoredag


• Norsk Olje og Gass næring gjennom 50 år
• Status offshore byggeprosjekter siste år
• Framtidige utviklingstrender

Norsk Offshoredag 2019 vil starte med et åpningsinnlegg av Olje-og Energiminister Kjell-Børge Freiberg.

I 2019 vil det være 50 år siden Ekofisk-feltet ble funnet og Norge ble en oljenasjon. Dette vil bli markert med foredrag om utviklingen av olje- og gass industrien gjennom disse årene ved tidligere Statoil sjef Harald Norvik. I tillegg vil det bli holdt et foredrag om den norske Subsea historien ved Arnfinn Nergaard, tidligere UiS.

Konferansen vil videre sette søkelys på viktige trender for den norske Olje-Gass teknologien framover, slik som ubemannede plattformer, digitalisering, CO2 lagring og Grønn teknologi. Videre vil ombygging av eksisterende plattformer for transport til og bruk på nye felt bli belyst. Flere av de sentrale eksisterende feltene på norsk sokkel har nådd og vil nå sin definerte levetid, og vil bli stengt ned og fjernet. Dette vil bli dekket med et eget foredrag.

Program og påmelding KLIKK HER