Norsk Offshoredag 2016


Onsdag 25. mai - Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Norsk Offshoredag 2016 er en konferansedag spekket med oppdatert fakta, kunnskap og trender som vil gi deg en helhetlig innsikt i grunnlaget for norsk offshore aktivitet. Konferansen vil spesielt sette søkelyset på muligheter for virksomheten i dagens utfordrende marked.

• Muligheter ved lave oljepriser
• Pågående og nye prosjekter i startgropen
• Verdiskapning av nye aktører på sokkelen
• Havbruk med offshoreteknologi
• Nytt tungløftefartøy for store offshore installasjoner
• Miljøaspekter ved utbygging i Barentsregionen


Program

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i Skybaren i 21. etasje hvor det serveres fingermat og vin/øl..

Vi ses på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!


Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen ved programkomite-leder

Del 1 Lav oljepris og globale forhold:

09.05 Når vil vi se 3 sifret oljepris igjen? – macro perspektiver
ved Jarand Rystad, Rystad Energy

09.40 Krevende tider for oljebransjen – hvor går veien? Hvilke grep kan vi ta?
ved Erling Kvadsheim, Norsk Olje og Gass

10.10 OIjeprisen, hva skjer nå i et internasjonalt perpektiv
ved Sjur Eigil Bratland, INTSOK

10.40 Kaffepause

Del 2 Nye selskaper, miljø og utvikling:

11.00 Vi er glad for lav oljepris – det gir mange muligheter
ved Helge Hustoft, CEO i Dwellop AS

11.30 Hvordan forbedre forståelsen av strømningsforholdene i et oljereservoar?
ved Øyvind Dugstad, Restrack

12.00 Lunsj

13.00 Havbruk med offshoreteknologi – hvilke muligheter kan det gi?
ved Frode Kamsvåg, DNVGL

13.30 Kan vi nyttiggjøre våre olje & gass ressurser i Barentshavet utfra et miljøperspektiv?
ved Odd Willy Brude, DNV GL

14.00 Sleipnir, introduction of Heerema’s new heavy lift vessel – same look, new limits v
ed Jan van Egmond, Heerema

14.30 Kaffepause

Del 3 Prosjektpresentasjoner:

15.00 Johan Sverdrup prosjektet, en status
ved Charlotte Berge , Statoil

15.30 Zidane prosjektet
ved Lars Fridthjof Moe, DEA

16.00 Johan Castberg prosjektet
ved Audun Kjeldsen, Statoil

16.30 Slutt


17.00 Faglig/sosial samling i Skybaren i 21. etasje med mat og drikke – for forelesere og deltakere

Påmelding: Klikk HER