Undervanns inspeksjon og reparasjon av offshore konstruksjoner

Kurs 17. november:
Offshorekonstruksjoner degraderes og skades under drift og har derfor et behov for inspeksjon og reparasjon. Mange offshore konstruksjoner har vært i produksjon i mange tiår og behovet for slik inspeksjon og reparasjon øker generelt med alderen.
2022-11-17 09:00 - 16:45
Siste påmeldingsdag: 2022-11-14 16:00
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo og digitalt via Teams

Dette kurset vil gi en kort innføring i de viktigste nedbrytningsmekanismene og skadene som offshorekonstruksjoner i stål og betong opplever, metodene for å oppdage disse ved inspeksjon og overvåking, og hvordan en kan reparere disse konstruksjonene om nødvendig. Kurset gir også en oversikt over relevante forskrifter og standarder (Ptil, HSE Safety Case-forskrifter, ISO 19902, ISO 19903, ISO 19901-9, NORSOK N-005 og NORSOK N-006).

Kurset vil være basert på boken:
Underwater inspection and repair for offshore structures, av John V. Sharp and Gerhard Ersdal.

Forelesere:
Gerhard Ersdal, John V. Sharp og Arne Fjelstad

—————————————

Engelsk: Underwater inspection and repair for offshore structures

Offshore structures degrade and are damaged during operation and are, as a result, in need of inspection and repair. Many platforms in the Oil and Gas industry have been in production for many decades and the need for inspection and repair in general increases with age.

This course will provide a brief understanding of the key degradation mechanisms and damages that steel and concrete offshore structures experience, the methods to detect these by inspection and monitoring, how to plan these inspections in an optimal way, the engineering work to evaluate any findings to determine if further actions are needed and, finally, the methods to repair these structures if needed. The course also gives an overview of the relevant regulations and standards such as PSA & HSE Safety Case regulations, ISO 19902, ISO 19903, ISO 19901-9, NORSOK N-005 and NORSOK N-006.

Program

09.00 Registration and coffee

09.15 Introduction to offshore structures

09.30 Relevant regulations, codes and standards on inspection and repair

10.00 Coffee

10.15 Degradation and damage types in offshore structures

10.45 Underwater inspection of offshore structures

12:00 Lunch

13:00 Structural monitoring of offshore structures

13.45 Underwater repair of offshore steel structures – Overview

14:45 Coffee

15.00 Experience from repair of offshore steel structures

16.00 Repair of offshore cathodic protection systems, mooring lines and concrete

16.30 Summary and conclusions

16.45 Close of course

__________________________________________________

Praktisk info

Tid: 
Torsdag 17. november 2022

Sted: 
Felix konferansesenter – og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Boka «Underwater inspection and repair for offshore structures» kan kjøpes HER.

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:

Ved frammøte:
kr. 4.900 for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 5.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

Digitalt via Teams:
kr. 3.900 for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Mandag 14. november – kl. 1600