Teknisk beskrivelse av stålarbeidene


Digitalt kurs via Teams 15. april
Prosjektering etter NS EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.
2021-04-15 09:00 - 16:00
Siste påmeldingsdag: 2021-04-12 16:00
Digitalt kurs via Teams
Stålbygg

• Valg av utførelsesklasser
• Konstruksjonsstål
• Bearbeiding
• Skrueforbindelser
• Sveiste forbindelser
• Valg av sveisekontrollklasser
• Overflatebehandling
• Geometriske toleranser
• Tegninger
• Montasje
• Eksempler på produksjonsunderlag for bygg
• Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2

Foreleser: Liv Eltvik, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS

Omtale

Produksjonsunderlag er oversatt fra «execution specification» i NS-EN 1090-2 og skal inneholde all nødvendig informasjon og tekniske krav for utførelsen av stålkonstruksjonene, både i produksjon og montering. Det er altså en rekke bestemmelser som skal angis, enten i et eget dokument med referanse til arbeidstegningene eller på selve arbeidstegningene. Dette tilsvarer det som normalt blir kalt «Teknisk beskrivelse».

Det som er viktig er at det er den prosjekterende ingeniør som har ansvaret for å utarbeide Produksjonsunderlaget, basert på prosjekteringsgrunnlaget og resultatet av beregningene. Prosjektering iht NS-EN 1993 forutsetter at utførelsen er i henhold til NS-EN 1990-2. Kurset beskriver hva den prosjekterende må vite om utførelse av stålkonstruksjoner og hva som må tas med i «produksjonsunderlaget»  iht. NS-EN 1090-2. Det vil bli gitt eksempler på Produksjonsunderlag for typiske stålbygg. Statens vegvesen reviderer nå sin håndbok N400 Bruprosjektering. Det medfører endringer i prosess 85 i R762 Prosesskoden. Kurset vil gjennomgå endringene og hva den prosjekterende må ta med i Spesiell beskrivelse.

Målgruppe

Kurset passer for alle prosjekterende som skal utarbeide produksjonsunderlag.

______________________

PROGRAM

Tidspunktene for de ulike temaene er kun veiledende

09:00 Registrering / Innlogging 

09:10 Åpning og teknisk informasjon

09:15 Presentasjonsrunde av deltakerne

09:30 Status for dagens regelverk 
• Eurokode 3
• NS-EN 1090-serien

09:45 Valg av utførelsesklasser 
• iht NS-EN 1993-1-1
• Eksempler

10:00 Oppbygging av NS-EN 1090-2
• Standardkrav iht utførelsesklasse
• Tilleggskrav
• Valgmuligheter

10:20 Spørsmål og svar

10:30 Pause

10:45 Valg av stålsort 

10:55 Konstruksjonsstål
• Fastheter
• Materialsertifikater
• Spesielle krav til overflater, kaldbøying, varmforsinking etc.

11:10 Bearbeiding
• Hardhet til overflaten til frie kanter 
• Kald og varmforming, samt retting
• Hulltaking

11:25 Skrueforbindelser 
• Fastheter
• Forspente skruer
• Ikke-forspente skruer
• Krav til skiver og muttere
• Montasje og tiltrekking

11:50 Spørsmål og svar

12:00 Lunsj

13:00 Sveiste forbindelser 
• Akseptkriterier 
• Akseptkriterier for utmatting
• Valg av Sveisekontrollklasser
• Sveisekontroll (typeprøving, rutinemessig og prosjektspesifikk kontroll og prøving, samt produksjonsprøving)

13:30 Overflatebehandling 
• Forbehandling
• Belegg (maling)
• Metallisering (varmforsinking og termisk sprøyting)

13:45 Geometriske toleranser
• Grunnleggende 
• Funksjonelle

14:00 Tegninger
• Arbeidstegninger 
• Verkstedtegninger
• Geometri og dimensjoner
• Knutepunkter

14:15 Montasje 
• Utstyr og tilkomst
• Prøvemontering
• Montasjeplan:
  Monteringsrekkefølge
  Midlertidige avstivninger
• Oppmåling

14:30 Spørsmål og svar

14:45 Pause

15:00 Eksempler på produksjonsunderlag for bygg

15:15 Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2

15:45 Oppsummering/diskusjon

16:00 Slutt

——————————————————————————–

Praktiske opplysninger

Tid: 
Torsdag 15. april 2021

Sted: 
Digtalt kurs via Teams
(Deltakerne vil få tilsendt en lenke til innlogging til Teams-kurset en dag før kursstart)

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no
NB! Deltakerne oppfordres til å anskaffe seg den nye norske versjonen av NS-EN 1090-2.

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:
kr. 3.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 4.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Mandag 12. april – kl. 1600


Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **


Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.

* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.