Teknisk beskrivelse av stålarbeidene


Digitalt kurs via Teams 23. april:
Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.
2024-04-23 08:50 - 16:45
Siste påmeldingsdag: 2024-04-19 16:00
Digitalt kurs via Teams
Foreleser: Siviling. Liv Eltvik

Foreleser:
Siviling. Liv Eltvik, Seniorrådgiver Bru, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS. Medlem av Standard Norges komite SN/K72 Stålkonstruksjoner

Hovedteamer:
• Valg av utførelsesklasser
• Konstruksjonsstål
• Bearbeiding
• Skrueforbindelser
• Sveiste forbindelser
• Valg av sveisekontrollklasser
• Overflatebehandling
• Geometriske toleranser
• Tegninger
• Montasje
• Eksempler på produksjonsunderlag for bygg
• Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2

Omtale

Produksjonsunderlag er oversatt fra «execution specification» i NS-EN 1090-2 og skal inneholde all nødvendig informasjon og tekniske krav for utførelsen av stålkonstruksjonene, både i produksjon og montering. Det er altså en rekke bestemmelser som skal angis, enten i et eget dokument med referanse til arbeidstegningene eller på selve arbeidstegningene. Dette tilsvarer det som normalt blir kalt «Teknisk beskrivelse».

Det som er viktig er at det er den prosjekterende ingeniør som har ansvaret for å utarbeide Produksjonsunderlaget, basert på prosjekteringsgrunnlaget og resultatet av beregningene. Prosjektering iht NS-EN 1993 forutsetter at utførelsen er i henhold til NS-EN 1090-2. Kurset beskriver hva den prosjekterende må vite om utførelse av stålkonstruksjoner og hva som må tas med i «produksjonsunderlaget»  iht. NS-EN 1090-2. Det vil bli gitt eksempler på Produksjonsunderlag for typiske stålbygg. Statens vegvesen har revidert sin håndbok N400 Bruprosjektering, gjeldende fra 01.01.2022. Dette vil også medføre endringer i prosess 85 i R762 Prosesskoden, men denne er ikke revidert foreløpig. Kurset vil gjennomgå de planlagte endringene og hva den prosjekterende derfor må ta med i Spesiell beskrivelse.

Målgruppe

Kurset passer for alle prosjekterende som skal utarbeide produksjonsunderlag.

______________________

PROGRAM

08:50 Innlogging 

09:00 Åpning og teknisk informasjon, innhold
09:05 Kort presentasjonsrunde av deltakerne
09:20 Kort orientering ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

09:30 Status for dagens regelverk (15 min)
• Eurokode 3
• NS-EN 1090 serien

09:45 Valg av utførelsesklasser (15 min)
• iht. NS-EN 1993-1-1
• Eksempler

10:00 Oppbygging av NS-EN 1090-2 (20 min)
• Standardkrav iht. utførelsesklasse
• Tilleggskrav
• Valgmuligheter

10:20 Spørsmål og svar (10 min)

10:30 – 10:45 Pause (15 min)

10:45 Valg av stålsort/stålgruppe (10 min)

10:55 Konstruksjonsstål (15 min)
• Fastheter
• Materialsertifikater
• Spesielle krav til overflater, kaldbøying, varmforsinking etc.

11:10 Bearbeiding (15 min)
• Hardhet til overflaten til frie kanter
• Kald og varmforming, samt retting
• Hulltaking

11:25 Skrueforbindelser (15 min)
• Fastheter
• Forspente skruer
• Ikke forspente skruer
• Krav til skiver og muttere
• Montasje og tiltrekking

11:50 Spørsmål og svar (10 min)

12:00 – 13:00 Lunsjpause (60 min)

12:30 Valgfritt å høre på i lunsjen: Innføring i CE-merkingsstandarden NS-EN 1090-1
ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

13:00 Sveiste forbindelser (30 min)
• Akseptkriterier
• Akseptkriterier for utmatting
• Valg av Sveisekontrollklasser
• Sveisekontroll (typeprøving, rutinemessig og prosjektspesifikk
kontroll og prøving, samt produksjonsprøving)

13:30 Overflatebehandling (15 min)
• Forbehandling
• Belegg (maling)
• Metallisering (varmforsinking og termisk sprøyting)

13:45 Geometriske toleranser (15 min)
• Grunnleggende
• Funksjonelle

14:00 Tegninger (15 min)
• Arbeidstegninger
• Verkstedtegninger
• Geometri og dimensjoner
• Knutepunkter

14:15 Montasje (15 min)
• Utstyr og tilkomst
• Prøvemontering
Monteringsrekkefølge
Midlertidige avstivninger
• Oppmåling

14:30 Spørsmål og svar (15 min)

14:45 – 15:00 Pause (15 min)

15:00 Eksempler på produksjonsunderlag for bygg (15 min)

15.15 Prosesskoden R762 og NS-EN 1090-2 (30 min)

15:45 Oppsummering/diskusjon (15 min)

Evaluering fra deltakerne

16:00 Slutt

——————————————————————————–

Praktiske opplysninger

Tid: 
Tirsdag 23. april 2024

Sted: 
Digtalt kurs via Teams
(Deltakerne vil få tilsendt en lenke til innlogging til Teams-kurset en dag før kursstart)

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no
NB! Deltakerne oppfordres til å anskaffe seg den nye norske versjonen av NS-EN 1090-2.

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:
kr. 4 925 for medlemmer av Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 5 925 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 6 925 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak, ved samtidig påmelding (dvs én faktura).

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 19. april 2024 kl. 1600