Prosjekteringsstandarder for havvindkonstruksjoner

- med fokus på flytende enheter (DNV-ST-0119, -0126, -0145)

Seminar 11. mai: De store energiselskapene i verden planlegger store vind-prosjekter til havs; bl. a. i våre nærområder i Nordsjøen på norsk, britisk, dansk og tysk sektor.
2023-05-11 08:45 - 04:30
Siste påmeldingsdag: 2023-05-08 16:00
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo
Floating windfarms. Ill: DNV


Dette seminaret har som formål å dekke info og status om de aktuelle prosjekteringsstandarder for Havvind konstruksjoner med fokus på Struktur og Marine temaer :
• DNVGL-ST-0119 Floating wind turbines
• DNVGL-ST-0126 Support Structures for wind turbines
• DNVGL-ST-0145 Offshore Substations

Pga at vindkraft industrien beveger seg mot større havdyp foregår det nå et omfattende utviklingsarbeide innenfor regelverk for flytende Substations, som det vil bli informert om på dette seminaret.

Kurset vil bli forelest av sentrale personer fra DNV.


Program

08.45 : Registrering/Innlogging på Teams

09.00 : Flytende havvind (ett worldwide perspektiv)
ved Anna Kringlen Ervik, DNV

09.30 : En oversikt over de aktuelle prosjekteringsstandarder for havvind inkludert
• DNV-ST- 0119
• DNV-ST- 0126
• DNV-ST- 0145
ved Anne Lene Hopstad, DNV

10.00 : Hovedpunkter i DNV-ST-0119 (fokus på Marine og Struktur design)
ved Anne Lene Hopstad og Frode Bratbak, DNV

10.30 : Kaffepause

10.45 : Hovedpunkter i DNV-ST-0126 (fokus på Marine og Struktur design)
ved Atle Johansen, DNV

11.15 : Introduksjon av DNV-ST-0145 (fokus på Marine og Struktur design)
• Spesielle forhold mht temporære faser (transport, løft etc..)
• Accidental load cases (eksplosjon, brann, tap av oppdrift/tilt)
ved Hege Bang, DNV

11:45: Lunsj

12.30: Status JIP flytende substasjoner
• Mål, arbeidsomfang, status og deltakere
• Utfordringer for flytende substasjoner mhp flytebevegelser for høyspentutstyr og eksportkabler
ved Kristin Berg, DNV

13.00: Status Green Platform Ocean grid work package 4
ved Mahmoud Etemaddar, Aibel og Hege Bang, DNV

13:30: Kaffepause

13.45 : Info om diverse pågående andre JIPer relatert til havvind
ved Anne Lene Hopstad og Sille Grjotheim, DNV

14.15 : Spørsmål/oppsummering

14.30 : Slutt

____________________

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 11. mai 2023
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo (kart HER)
– og mulighet til å delta via Teams

Deltakeravgift ved frammøte:
kr. 3.800 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, YSN og Norsk Stålforbund 
kr. 4.800 for ikke-medlemmer

Deltakeravgift digitalt via Teams:
kr. 3.200 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, YSN og Norsk Stålforbund 
kr. 4.200 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak, ved samtidig påmelding (dvs én faktura)

Språk:
Kursmanus og slides vil være på engelsk.
Forelesere vil bruke språk som er naturlig for dem.
Evt spørsmål vil kunne stilles og besvares på engelsk.

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium

PÅMELDINGSFRIST: Mandag 8. mai – kl 1600

Administrasjon:
NFS sekretariat
c/o Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com