Regler for prosjektering og drift, miljøutslipp og forsikring av Havbruksanlegg


Seminar 23. november:
Som tidligere år så arrangeres det et faglig seminar dagen etter Norsk Havbruksdag. Programmet i år er satt med fokus på nye aktuelle temaer og endringer/oppdateringer innen Havbruk i det siste året.
2022-11-23 - 2023-11-23 08:30 - 14:30
Siste påmeldingsdag: 2022-11-17 16:00
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo og digitalt via Teams
Ocean Farm 1 under oppgradering ved Aker Solutions i Verdal

Følgende hovedpunkter er med i år :
• Krav til Operasjon av Havbruksenheter
• Forsikringsordninger av Havbruksenheter, forflåter etc
• Lavutslipp i Havbruk til havs (Grønn plattform prosjektet)
• Aktuelle standarder og NYTEK regelverk
• Klasseregler
• Havbruksarbeid i Fiskeridepartementet og andre

Velkommen til Årets Seminar innen Havbruk!

Omtale

Havbruksnæringen er i stor utvikling internasjonalt for å sikre nødvendig matproduksjon på verdensbasis. Det er for tiden mange aktører som utvikler sine konsepter for havbrukskonstruksjoner både for innenskjærs og offshore miljøer. Konseptene for havbruk offshore er generelt store flytende stålkonstruksjoner, som teknisk sett blir utsatt for store vær- og bølgebelastninger som kan sammenlignes med plattformene innen olje og gassindustrien.

I tillegg til operasjoner i værharde forhold  er det krevende marine operasjoner for å kunne transportere og installere havbrukskonstruksjonene der de skal operere. Ny teknologi og regelverk er under utvikling; noe som dette seminaret vil ha fokus på.

Dette seminaret har som formål å gi en innføring i de regelverk og standarder som vil gjelde for havbrukskonstruksjoner.

Målgruppe for seminaret
• Personer med offshore og/eller onshore konstruksjon og marin bakgrunn, og som vil ha en grunnleggende innføring i regelverk for prosjekteringsstandarder og regelverk for havbruk
• Personer som ønsker/planlegger å starte arbeid og virksomhet innen havbruk, og som vil ønsker en innføring i regelverk og standarder

————————-

Program

08.30 Registrering

09:00 Velkommen og introduksjon
Ved Thor Dahl, NFS og Tore Sildnes, DNV

09:15 Havbruksenheter i Norge – hva kreves for å operere
• Prosess og aktører for konsesjonstildelinger
• Nødvendige prosesser for å bygge og drifte en fiskefarm
• Oversikt over totale regelkrav for fiskefarmer
Ved Olve Vangdal, DNV Technical Aqua Services

09:45 Standarder og krav
• Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift
• Rammeverk for «offshore» havbrukskonstruksjoner
• Relevante standarder fra andre industrier
Frode Kamsvåg, DNV Marine Structures og Per Arild Åland, DNV Offshore Classification

10:15 Kaffe

10:30 Forsikring av oppdrettsinstallasjoner
• Nybygg og driftsfase
Ved Christofer Kobro, SVP, Head of Offshore, SKULD

11:00 Grønn plattform – ny lavutslippsverdikjede for havbruk til havs
Ved Ragnar Tveterås, PM Grønn plattform program, Universitetet i Stavanger (UiS)

11:30 Departementets arbeid med havbruk til havs
Ved Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

12:00 Lunsj

13:00 Klasseregler for flytende havbruksenheter
• Klassens rolle
• Nye klasseregler for forflåter
• Oppdateringer av klassestandard
Ved Tore Sildnes og Per Arild Åland, DNV Offshore Classification

13:30 Oppdatert regelverk 2022 – NYTEK23 / NS 9415
• Status på oppdateringer
Ved Olve Vangdal, DNV Technical Aqua Services

14:00 Oppsummering og spørsmål

14:30 Slutt

__________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 23. november 2022

Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Deltakeravgift ved frammøte:
kr. 2.600 for medlemmer i YSN
kr. 3.600 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 4.100 for ikke-medlemmer

Deltakeravgift digitalt via Teams:
kr. 1.900 for medlemmer i YSN
kr. 2.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 3.400 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Dokumenter: Seminaret inkluderer e-kurskompendium

NB! Påmeldingsfrist torsdag 17. november kl 16.00

Administrasjon:
NFS sekretariat
c/o Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com