Prosjektering og utførelse av skrue- og flensforbindelser i høyhus og vindmølletårn

Kurs 15. november
Dette kurset vil omhandle prosjektering av statisk- og utmattingspåkjente skrueforbindelser.
Beregningsmodeller for flensskjøter i høyhus og vindmølletårn vil bli presentert.
2023-11-15 08:45 - 16:30
Siste påmeldingsdag: 2023-11-13 14:00
Thon Hotels Slottsparken, Wergelandsveien 5, 0167 Oslo og via Teams

Kurset vil bli forelest av Dr. ing. Bjørn Aasen og Dr. ing./PhD Inge Lotsberg

Kursinnhold:

Prosjektering av skrueforbindelser etter:

 1. NS-EN 1993-1- 8 for statisk påkjente skrueforbindelser etter Eurokode 3, v/ Bjørn
 2. Beregningsmodeller for statisk påkjente flensskjøter i etasjebygninger – Eksempler, v/ Bjørn
 3. Kapittel 13 «Design of bolted and threaded connections» boka «Fatigue Design of Marine Structures» v/Inge

Prosjektering av flensforbindelser i vindmølletårn etter NEK EN IEC 61400-6, Anneks G:

 1. Petersen & Seidels beregningsmodeller for statisk påkjente flensskjøter – Eksempel v/Bjørn
 2. Schmidt & Neupers beregningsmodell for utmattingspåkjente flensskjøter – Eksempel v/Inge
 3. Prosjektering av løfteører etter NORSOK – Eksempel v/Inge eller Bjørn
 4. Bolteledd etter Eurokode 3 – Eksempel v/Bjørn

Utførelse av flensskjøter i vindmølletårn etter NS-EN 1090-2, Tillegg xy:

 1. Stålsorter v/Bjørn
 2. Høyfaste skruesett M42-M72 v/Bjørn
 3. Fabrikasjonstoleranser v/Inge
 4. Forspenning etter NORSOK M-101: Anneks H v/Inge
 5. Kontroll av forspenning v/Inge

Målgruppe:
Kurset passer for alle som prosjekterer og utfører skrueforbindelser for vindmølletårn og andre stålkonstruksjoner med flensforbindelser.

Språk:
Kurset vil bli forelest på engelsk.

Program:
Kl 9.00 – 16:30: Kursinnhold som vist over, med innlagt lunsj kl 12.00 og kaffepause før og etter lunsj

—————————————

Praktisk info

Tid:
Onsdag 15. november 2023

Sted:
Thon Hotels Slottsparken, Oslo – og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.

Standarder:
NS-EN 1993-1-8
NEK EN IEC 61400-6: Anneks G
NS-EN 1090-2: Tillegg xy
NS-EN 10225-1
DASt-Ri 021
NORSOK M-101: Anneks H
DNV-ST-0126: Support structures for wind turbines
NS, IEC og Norsok kan bestilles fra Standard Norge

Administrasjon:
Norsk Stålforbund (NFS sekretariat)
Tel. 41 02 15 98 – E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:

Delta ved frammøte:
kr. 6 590 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 7 590 for ikke-medlemmer

Delta via Teams:
kr. 5 690 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 6 690 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak, ved samtidig påmelding (dvs én faktura).

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Mandag 13. november kl. 14:00