Prosjektering av stål iht Eurokode 3 og 4

• Kurs 28. nov: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• Kurs 29. nov: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1
2023-11-28 - 2023-11-29 08:30 - 17:00
Siste påmeldingsdag: 2023-11-24 16:00
Telegrafen, Kongens gate 21, 0157 Oslo og digitalt via Teams

Omtale

Kurs dag 1: NS-EN 1993 del 1-1 (Eurokode 3-1-1), Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner.

Denne standarden, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3.

Kurs dag 2: NS-EN 1994 del 1-1 (Eurokode 4-1-1) omhandler dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong.

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i broer og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette innebærer for eksempel at betongplaten i en etasjeskiller eller et brodekke utnyttes både i platebøyning og som skive i samvirke med en underliggende stålbjelke.

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge.

Forelesere: Professor Arild H. Clausen og Professor Arne Aalberg

________________________________________

Program Dag 1

NS-EN 1993-1-1

08.45 : Registrering / Innlogging

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
– Stålsorter og stålkvaliteter
– Slagseighet og sprøbrudd
– Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

11.00 : Konstruksjonsanalyser

– 1. og 2. ordens analyse
– Avstivninger
– Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
– Elastisk og plastisk kapasitet
– Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (forts)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
– Knekking av staver og rammer
– Vipping av bjelker
– Kapasitet av bjelke-søyler

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
– Skruer og sveiser
– Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

_____________

Program Dag 2

NS-EN 1994-1-1

08.45 : Registrering / Innlogging

09.00 : Generelt om samvirkekonstruksjoner

09.15 : Prosjektering og beregningsgrunnlag
– Aktuelle standarder
– Materialmodellering
– Effektive flensbredder

09.45 : Beregningsmetoder
– Analysemetoder
– Tverrsnittsklassifisering

10.30 : Tverrsnittskapasitet av bjelker
– Plastisk kapasitet
– Elastisk kapasitet
– Skjærkraftkapasitet
– Interaksjon av krefter
– Vipping av bjelker
– Nedbøyninger

12.30 : Lunsj

13.30 : Dybler

14.00 : Samvirkesøyler
– Generelt
– Tverrsnittskapasiteter
– Knekning
– Dimensjonering av bjelkesøyler

15.30 : Samvirkeplater

16.00 : Branndimensjonering

17.00 : Slutt

___________________

Praktisk info

Tid: 
Tirsdag 28. og onsdag 29. november 2023

Sted: 
Telegrafen, Oslo – og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:

Delta ved frammøte:
kr. 4 490 per kursdag for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 5 490 per kursdag for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 6 490 per kursdag for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak ved samlet påmelding

Delta digitalt via Teams:
kr. 3 590 per kursdag for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 4 590 per kursdag for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5 590 per kursdag for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak ved samlet påmelding

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 24. november 2023 – kl. 1600


Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **


Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.

* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.