Prosjektering av Aluminiumskonstruksjoner

Kurs 23. november:
• Optimalisering av aluminiumsprofiler
• Sammenføyningsregler iht revidert Eurocode 9
• Utmatting av aluminiumskonstruksjoner
2021-11-23 08:30 - 17:00
Siste påmeldingsdag: 2021-11-18 16:00
Norsk Stålforbund, Stortorvet 10, 0155 Oslo og digitalt via Teams

Kurset avholdes både ved frammøte og digitalt via Teams.

Omtale

Aluminium har lav vekt og stor styrke. Det kan derfor gi store fordeler ved riktig bruk i bærende konstruksjoner. Moderne produksjonsmetoder for ekstrudering gjør det mulig med et bredt spekter av profiltyper, og det øker derfor anvendeligheten.
Del 1 av kurset vil omhandle optimalisering av profiler, som kan gi en fleksibel og effektiv utførelse ved bruk av ekstruderte profiler. Eurokode 9 i ny revisjon vil gi nye regler for sammenføyninger.
Del 2 av kurset vil omhandle utmattingsberegninger for aluminiumskonstruksjoner. Dette vil omhandle de gjeldende standarder, beregningsunderlag, design metoder, forbedringsmetoder og forbindelser mellom stål og aluminium.

Kurset er aktuelt for alle som jobber med aluminiumskonstruksjoner i både onshore og offshore industrien.

Program

08.30 Registrering og logginn

Del 1 : Grunnleggende Prosjekteringsregler for aluminiumskonstruksjoner
v/ Steinar Lundberg

09.00 : Innledning
• Eksempler på aluminiumskonstruksjoner

09.15 : Enkel Materialteknologi for Aluminium
• Legeringer
• Tilstander
• Mekaniske egenskaper

09.45 : Profiler
• Ekstrudering
• Design muligheter

10.15 : Kaffepause

10.30 : Standarder for Aluminiumskonstruksjoner
• Eurocode 9 / EN 1999-1-1 (Prosjektering og beregning)
• EN 1090-3 (Utførelse)
• Norsok regler (Standard for bruk Offshore)

11:00 : Beregning iht Eurocode 9/ NS-EN-1999-1-1
• Dimensjoneringsprinsipper
• Beregningsmetoder
• Beregning av bjelker
• Beregning av søyler

12.00 : Lunsj

13.00 : Sammenføyninger, design og utførelse
• Sveiste forbindelser
• Skrudde forbindelser

Del 2 : Utmattingsberegninger for aluminiumskonstruksjoner
v/ Inge Lotsberg

14.00 : Aktuelle design standarder
• Eurocode
• Andre standarder IIW og British Standard (BS)

14.30 : Fatigue test data og S-N kurver for aluminium

15.15 : Kaffepause

15.30 : Metoder for dimensjonering
• Nominell spenningsmetode
• Hot spot spenningsmetode

16.00 : Forbedringsmetoder

16.30 : Forbindelser mellom aluminium og stål konstruksjoner
v/ Steinar Lundberg

17.00 : Slutt
______________________________

Praktisk info

Tid: 
Tirsdag 23. november 2021

Sted: 
Norsk Stålforbund, Stortorvet 10, 0155 Oslo og digital deltakelse via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift ved frammøte:
kr. 5.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

Deltakeravgift, digitalt via Teams:
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Torsdag 18. november – kl. 1600