Norsk Offshoredag 2022

Tirsdag 31. mai - Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Hovedsesjoner:
• Generell del
• Havvind
• Offshore og byggeprosjekter
• Fornybar energi
2022-05-31 08:30 - 17:20
Siste påmeldingsdag: 2022-05-27 16:00
Radisson Blu Hotell (ved slottet)
Offshore wind

Konferansen avholdes 31. mai og vil i år bli avholdt både ved frammøte og via Teams.

Norsk Offshoredag har vært arrangert årlig siden 2002, bortsett fra i 2020 pga Koronapandemien, og blir i år arrangert for 20. gang.

Statssekretær Amund Vik, Olje- og energidep. Foto: OED

Årets konferanse har fokus på aktuelle prosjekter og utfordringer for olje- og energinæringen i Norge og internasjonalt. Konferansen har fått positiv bidrag fra norske olje & energi – myndigheter og regjeringen.

Konferanse blir åpnet av statssekretær Amund Vik, Olje- og energidepartementet.

Det er for tiden stor satsning på miljø, fornybar energi og havvind. I år planlegges det derfor med 4 hovedsesjoner:
• Generell del
• Havvind
• Offshore og byggeprosjekter
• Fornybar energi.

Dette er del av et 2 dagers arrangement, med seminar dagen etter, 1. juni: Fornybar Energi til havs og Havvind – aktuelle områder og regelverk

Foto: Alan O’ Neill, Statoil 

Program

Sindre Knutsson, Rystad Energy

08:30 Registrering / innlogging

SESJON 1 : Generell del

09:00 Åpning
v/ statssekretær Amund Vik, Olje- og energidepartementet

9.20 Energisituasjonen i Norge og Europa
v/ Sindre Knutsson, Rystad Energy

SESJON 2 : Havvind

Havvind prosjekter på norsk sokkel

• 9.50. Innlegg 1 : v/ Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind Cluster

10.20 Kaffepause

• 10.40 Innlegg 2 : Havvind – muligheter i Norge og internasjonalt
v/ Hans Petter Øvrevik, Deep Wind Offshore

11.10 Vindkraftverk i Nordsjøen med Norge som batteribank
v/ Ben Bjørke, Siemens Gamesa

11.40 Solenergi i Offshore prosjekter
v/ Jan Erik Våge Klepp, Inseanergy

12.10 Lunsj

SESJON 3 : Offshore og byggeprosjekter

13.10 Kysten Rundt-offshore byggeprosjekter sist år
v/ Thor Dahl, NFS

13.40 Aker BP prosjekter
v/ Håkon Helgå, Aker BP

14.10 Levetidsforlengelse på Offshore olje/gass prosjekter
v/ Ramanaidu Pedada, Global Maritime

14.40 Kaffepause

SESJON 4 : Fornybar energi

15.00 Overvåkning av CO2-brønner
v/ Cathrine Ringstad, SINTEF Industri/Petroleum

Fornybar energi prosjekter
• 15.30 Innlegg 1 : Low Carbon – First of kind projects v/ Janne Rasten, Aker Solutions
• 16.00 Innlegg 2 : Våre prosjekter v/ Jan Wigaard, Aibel

16.30 Nye trender innen kjernekraftindustrien
v/ Janne Wallenius, KTH Sverige

17.00 Fossilfrie stålverk
v/ Jonas Larsson, SSAB Svensk Stål

17.20 Slutt faglig del
____________________________

17.30 Sommertapas i Skybaren
____________________________

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangement
Navn: Norsk Offshoredag 2022
Tid: Tirsdag 31. mai 2022
Sted: Radisson Blu Scandinivia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Deltakeravgift, ved frammøte:
Kr. 3.400 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3.900 eks mva, for ikke-medlemmer

Deltakeravgift, via Teams:
Kr. 2.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 3.400 eks mva, for ikke-medlemmer

Tapas middag i Skybaren m/drikke:
Kr. 600 eks mva

Stand / utstilling
Kr. 13 900 eks mva, som inkluderer deltakelse for 2 personer, inklusiv lunsj og Tapas i Skybaren.
Stand vil være på 2 x 3 meter og ha et bord og 2 stoler.
For påmelding av stand: Send epost til post@stalforbund.com

PÅMELDINGSFRIST FREDAG 27. MAI, KL. 1600

Administrasjon:  
NFS sekretariat
c/o Norsk Stålforbund
Telefon: 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

PÅMELDING: Fyll ut skjema nedenfor