Fornybar Energi og Havvind seminar

Dette seminaret omhandler oppdatert info om standarder og regelverk for Havvind og fornybar energi. Det inkluderer også innlegg om hvilken rolle PTIL ser for seg her.
2022-06-01 08:30 - 14:00
Siste påmeldingsdag: 2022-05-27 16:00
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Fornybar energi til havs – aktuelle områder og regelverk.

Omtale
Det er for tiden stor satsing på løsninger og konsepter for Fornybar energi og Havvind i Norge og Internasjonalt. Teknisk sett er dette store konstruksjoner til havs, som har mange likheter med plattformene innen olje og gassindustrien, og vil derfor prosjekteres med basis i den samme type regelverk for bl.a. miljølaster som vind og bølger.
Regelverkene for denne nye grønne bransjen er i stor utvikling, og bl.a. PTIL’s rolle i dette nye miljøregimet vil bli belyst med et eget innlegg. Dette seminaret har som formål å gi en innføring i de regelverk og standarder som vil gjelde framover og også vise til sammenligning/forskjeller i forhold til dagens olje/gass industri regelverk.

Målgruppe for seminaret
• Personer med offshore og/eller onshore konstruksjon og marin bakgrunn, og som vil ha en grunnleggende innføring i regelverk for prosjekteringsstandarder og regelverk for havvind og fornybar energi
• Personer som ønsker/planlegger å starte arbeid og virksomhet innen havvind, og som vil ønsker en innføring i regelverk og standarder
________________________

PROGRAM

08:45 Registrering / innlogging

09:00 Velkommen
v/ Thor Dahl, formann i NFS

09:05 Havvind «worldwide»
• Oversikt med fokus på flytende konstruksjoner
v/ Tore Hordvik, DNV

09:30 Regulerings-regimer for havvinds-installasjoner
• Myndighetskrav og etablert praksis i ulike land
v/ David Maloney, DNV

10:00 Prosessen med å etablere norsk regelverk for fornybar energiproduksjon til havs
v/ Torleif Husebø, Petroleumstilsynet

10:30 Kaffe

10:45 Relevante standarder og veiledninger for havvinds-installasjoner
v/ David Maloney, DNV

11:30 Lunsj

12:30 Sertifisering og klassifisering av flytende vindturbininstallasjoner
v/ Erik Henriksen and Sille Grjotheim, DNV

13:00 Vindturbininstallasjonsfartøy
• Myndighets- og klasseregler
• Tekniske krav og løsninger
v/ Frode Berntsen, DNV

13:30 Diverse utviklingsaktiviteter
• Regler for «offshore charging buoys», diverse JIP prosjekter relatert til havvind
v/ Sille Grjotheim and Tore Sildnes, DNV

13:50 Oppsummering og spørsmål

14:00 Slutt
____________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 1. juni 2022
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo – og mulighet til å delta via Teams

Deltakeravgift ved frammøte:
kr. 3.600 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 4.100 for ikke-medlemmer

Deltakeravgift digitalt via Teams:
kr. 2.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 3.400 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium

PÅMELDINGSFRIST Fredag 27. mai – kl 1600

Administrasjon:
NFS sekretariat
c/o Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com