Fatigue design of marine structures

Including offshore wind turbine structures

Utmattingskurs 21. - 22. november
Delta ved frammøte eller digitalt via Teams

Kurset er basert på Inge Lotsberg sin lærebok/oppslagsbok Fatigue Design of Marine Structures om prosjektering av sveiste stålkonstruksjoner utsatt for utmatting. Boka er inkludert i kursavgiften! Boka er mye relatert til utmattingsstandardene til DNV som for eksempel DNV-RP-C203 Fatigue design of offshore structures.
2023-11-21 - 2023-11-22 08:45 - 16:00
Siste påmeldingsdag: 2023-11-17 16:00
Telegrafen, Kongens gate 21, 0157 Oslo og digitalt via Teams

Omtale
Dette 2-dagers kurs gir en teoretisk og praktisk bakgrunn for prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting, herunder platekonstruksjoner i skip og broer, vindturbiner og offshorekonstruksjoner, utsatt for dynamiske belastninger. Dette er i hovedsak sveiste konstruksjoner. Men der er også med informasjon om utmatting av bolteforbindelser.

Kurset omfatter delene som antas å være viktigst for utmattingsdimensjonering mot høysykel belastning fra bølger og vind. Kurset tar utgangspunkt i tradisjonell utmattingsberegning basert på nominelle spenninger. Dette er en viktig bakgrunn for å forstå hvordan tilsvarende beregninger med elementmetoden og «hot spot» spenninger kan gjøres. Eksempler på nominell spenningsmetode og «hot spot» spenningsmetoden vil bli gjennomgått og diskutert.

Forelesere
Forelesere er Inge Lotsberg, Arne Fjeldstad, Thomas Johansen og Frode Bratbak, alle fra DNV.

Språk
Kurset holdes på engelsk.
_______________________

Program dag 1

08.45 Registrering / Innlogging

09.00 Introduction
• History of fatigue
• Examples of fatigue failures of marine structures
• Types of marine structures
• Design methodology for marine structures
• Relation to relevant fatigue design standards for different types of structures

09.30 Fatigue degradation mechanism and failure modes
• General
• Low Cycle and High Cycle Fatigue
• Failure modes due to fatigue

10.00 Fatigue testing and assessment of test data
• Planning of fatigue testing
• Laboratory fatigue testing
• Derivation of S-N curves for design

10.40 Coffee break

11.00 Fatigue design approaches
• Nominal stress method
• Hot spot stress method
• Notch stress method
• Fracture mechanics

12.00 Long term stress range distributions
• Weibull distribution
• Deterministic fatigue analysis
• Stochastic fatigue analysis

12.30 Lunch

13.30 Stresses in plated structures and example calculations
• Normal stress
• Shear stress
• Combined stress
• Butt welds
• Fillet welds
• Partial penetration welds
• Single side welds

14.15 Stress concentration factors
• Plated structures
• Girth welds in tubulars, risers and pipelines
• Tubular joints in jacket structures
• Conical transitions
• Interaction in stress between different details

15.00 Coffee break

15.15 Examples of fatigue design cases using the nominal stress method and stress concentration factors
• Fatigue Design of a Pin Support on a Bridge.
• Tubular section welded against transverse plate.
• Anode attachment close to a circumferential weld in a jacket leg.
• Crane pedestal.
• Bracing to column using gusset plates.
• Examples of welding against backing.
• Fillet welded bearing supports.
• Welded connection between topside structure and support stool.
• Fillet welded supports.
• Details in orthotropic bridges.
Structures with tension components.

17.00 Closure

Lecturer: Inge Lotsberg and Arne Fjeldstad

________________________

Program dag 2

08.45 Registrering / Innlogging

09.00 Fabrication
• Potential defects and non-destructive testing
• Fabrication tolerances
• Improvement methods

09.30 Probability of fatigue failure
Requirement to Design Fatigue Factor

10.00 Fatigue cracks found during operation
• Examples
• Planning of repair

10.30 Coffee break

10.45 Finite element analysis of plated structure using the hot spot stress method
Notch stress analysis

11.30 Bolted connections

12.00 Fatigue analysis of jacket structures
• Analysis process
• Deterministic and stochastic analysis
• Stress concentration factors for tubular joints
• Accounting for dynamic effects
• Fatigue governing details

12.30 Lunch

13.30 Fatigue analysis of jacket structures continued

14.15 Fatigue analysis of floating structures
• Analysis process
• Hydrodynamic analysis
• Mass modelling
• Load and load effects
Fatigue governing details

15.30 Coffee break

15.45 Fatigue analysis of offshore wind turbine structures
• Structure types
• Safety level
• Loads
• Analysis methodology
• Non proportional loads

16.30 – 17.00 Closure

Lecturers: Inge Lotsberg, Arne Fjeldstad, Thomas Johansen and Frode Bratbak.
________________________

Praktisk info

Tid: 
Tirsdag 21. og onsdag 22. november 2023

Sted: 
Telegrafen, Oslo og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium, basert på boka «Fatigue Design of Marine Structures». Boka er inkludert i kursavgiften!
DNVGL-RP-C203 “Fatigue Design of Offshore Steel Structures” – kan lastes ned HER.

Språk/language:
Slides will be prepared in English and the course will be given in Norwegian. Questions can be asked in English.

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:

Delta ved frammøte:
kr. 4 490 per kursdag for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 5 490 per kursdag for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 6 490 per kursdag for ikke-medlemmer

Delta digitalt via Teams:
kr. 3 590 per kursdag for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 4 590 per kursdag for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5 590 per kursdag for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak ved samlet påmelding

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 17. november 2023 – kl. 16:00


Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **


Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.

* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.