Edle metaller og 3D printing

Seminar 30. mai
For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc.
2023-05-30 08:45 - 16:15
Siste påmeldingsdag: 2023-05-26 16:00
Felix konferansesenter, Oslo, og via Teams

Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål.

Det vil bli lagt vekt på å gjennomgå sammenligninger med normale karbonstål for materialegenskaper som fastheter, sveisbarhet, korrosjonsegenskaper etc. Seminaret vil legge vekt på å få fram forskjeller i egenskapene og designreglene mellom de nye materialtypenene og vanlige karbonstål. Det vil også bli en presentasjon av digitalisering og 3D printing, som er framtiden innen nye teknologiske verktøy.

Seminaret er aktuelt for alle som jobber med beregning og fabrikasjon av bærekonstruksjoner i stål. Det er også aktuelt for Piping og rørkonstruksjoner.
————————————————
PROGRAM

Kl. 08.45 Registrering/innlogging

Kl. 09.00 Rustfrie stål, Duplex og Super Duplex
– egenskaper og anvendelsesområder
ved Stian Gurrik, DNV

Kl. 10.00 Titan som konstruksjonsmateriale
– egenskaper og anvendelsesområder
ved Agnes Horn, DNV

Kl. 10.45 Kaffepause

Kl. 11.10 Digitalisering og 3D print
– egenskaper og anvendelsesområder
ved Stian Gurrik, DNV

Kl. 12.10 Lunsj

Kl. 13.10 Stainless Steel produkter
ved Paul Janiak, Outokumpu Stainless AB

Kl. 14.10 Dimensjonering av rustfrie stål
– iht NS-EN-1993-1-4
ved Dr. Ing. Bjørn Aasen

Kl. 14.55 Kaffepause

Kl. 15.15 Utmattingsstyrke – dominerende faktorer
– rustfriestål og titan – utmatting
– sveisebetingelser, sveisekvalitet
– dimensjoneringsstandarder
ved Agnes Horn, DNV

Kl. 16.15 Slutt

__________________

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 30. mai 2023

Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Deltakeravgift ved frammøte:
kr. 3.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, YSN og Norsk Stålforbund 
kr. 4.900 for ikke-medlemmer

Deltakeravgift digitalt via Teams:
kr. 3.300 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, YSN og Norsk Stålforbund 
kr. 4.300 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Dokumenter: Seminaret inkluderer e-presentasjoner

NB! Påmeldingsfrist fredag 26. mai, kl 1600

Administrasjon:
NFS sekretariat
c/o Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com