Dimensjonering av stål mhp jordskjelv


Digitalt kurs via Teams 14. og 15. mars
Seismisk prosjektering av stålkonstruksjoner (DCL og DCM) i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998
Med praktiske eksempler og øvelser
2022-03-14 - 2022-03-15 09:00 - 16:15
Siste påmeldingsdag: 2022-03-11 16:00
Digitalt kurs via Teams

Omtale

Konstruksjoner på land og offshore i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.
Dette kurset gir både de grunnleggende regler og konsept for jordskjelvdimensjonering, og i tillegg gir en detaljert innføring i de nye prosjektering og dimensjoneringsregler for motstandsdyktige konstruksjoner mot seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998.

Prosjektering mhp. jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design konsept. I tillegg ved å dimensjonere for duktilitet (DCM) blir konstruksjonen optimalisert, robust som takler seismiske belastninger for moderne konstruksjoner.

Kurset gir både teoretiske grunnlag og praktisk gjennomføring for prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8. Hensikten er å avmystifisere bruk av duktil design (DCM) i prosjekteringen som gir gunstig og økonomisk effektiv konstruksjon når seismiske laster er dimensjonerende. 

Kurset går over to dager. På dag 1 gjennomgås det teoretiske grunnlaget til seismisk prosjektering og duktil design, og avsluttes med effekten av jord-konstruksjonssamvirke på duktil design av overkonstruksjonen. På dag 2 er det praktisk prosjekteringsarbeid for alle deltakerne med trinnvis prosjekteringsveiledning. Dette gjør at faglig utbytte av kurset er høyere.

Alle deltakerne skal benytte egen PC for prosjekteringsoppgaver.

Foreleser
Foreleser er Farzin Shahrokhi (Dr.ing. jordskjelvteknikk og styreleder i NJF)

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører, byggherrer, entreprenører og stålleverandører.

—————————————– 
Program

Dag 1 – Regler for seismisk prosjektering

09:00 Innlogging

09:05 Generelle dimensjonerings kriterier & Eurokode 8

9:30 Prosjekteringsprinsipper for seismisk motstandsdyktige konstruksjoner (conceptual design)

10:30 Kaffepause

10:45 Beregning av seismiske påvirkninger ihht Eurokode 8 – Tverrkraft metode og modal responsspektrum analyse

12:00 Lunsj

13:00 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 1 

14:15 Kaffepause

14:30 Dimensjoneringskriteria for stålkonstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 2

15:30 Kaffepause

15:45 Dimensjoneringskriteria og regler for fundamenter (stålpeler) & effekten av SSI i duktil dimensjonering av konstruksjoner

16:45 Diskusjon

17:00 Slutt

—————————-

Dag 2 – Praktisk seismisk duktil dimensjonering av stålkonstruksjoner i Norge

08.30 Innlogging

08:35 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1

10:00 Kaffepause

10.15 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2

12:00 Lunsj

13:00 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1

14:30 Kaffepause

14:45 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2

16:00 Diskusjon og avslutning

16:15 Slutt

—————————-

Praktiske opplysninger

Tid: 
Mandag 14. og tirsdag 15. mars 2022

Sted: 
Digitalt kurs via Teams

Deltakeravgift:
kr. 7.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 9.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt 10% ved minimum 3 påmeldte

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Dokumenter: 
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

NB: Alle deltakerne må benytte egen PC for prosjekteringsoppgaver.

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat: post@stalforbund.com – tel: 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: Fredag 11. mars, kl. 16.00