Dimensjonering av bjelker og søyler med utkapp


Kurs 20. oktober
Dette kurset omfatter prosjektering av bjelker med utkapp, med utgangspunkt i prinsipper i kommende ny Eurokode 3-1-13 / EN 1993-1-13 og supplert med aktuelle design eksempler. Kurset vil også omfatte beregningsmetode for søyler med utkapp.
2022-10-20 09:00 - 16:00
Siste påmeldingsdag: 2022-10-17 16:00
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo
Bjelkesteg med sirkulære og kvadratiske utkapp

Foreleser: Dr. ing. Nils-Christian Hagen, Stål-Consult

Omtale :

Prosjektering av bjelker i en stålkonstruksjon medfører ofte til at kabler, rørføringer og ventilasjon mest effektivt føres gjennom bjelkesteg. Dette setter spesielle krav til design og beregninger for å tilfredsstille styrkekravene når bjelkesteget har store utkapp.

På dette kurset vil beregningsgrunnlaget bli gjennomgått basert på gjeldende praksis og ny standard prEN 1993-1-13. Den nye standarden ble sendt på høring våren 2022 – og publisering er planlagt i 2026/27, sammen med de øvrige reviderte Eurokode 3 delene. Aktuelle eksempler vil bli gjennomgått.

Program :

08.45 : Registrering / innlogging

09.00 : Introduksjon og problemstillinger i design av bjelker med utkapp

10.00 : Kaffepause

10.15 : Innføring i EC3: prEN1993-1-13

11.30 : Utvidelse av beregningsgrunnlaget: Forslag til hvordan det kan regnes på søyler og diagonaler med utkapp

12.00 : Lunsj

13.00 : Eksempler

Utgangspunktet er tre typiske bjelker, en med maks moment og skjær på samme sted som åpningen ,  en med maks moment og skjær som ikke er på samme sted som åpningen, og en med punktlast over åpningen. Så blir det variasjoner av en eller flere runde og firkantede åpninger i hver av disse bjelkene,  til sammen ni eksempler. Til slutt presenteres to eksempler med utkapp i søyler, det vil si konstruksjonselementer med aksialkraft i tillegg til moment og skjærkraft.

Gjennom dette vises hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe, slik at deltakerne ser at i svært mange tilfelle vil det være mulig å lage åpninger.

14.00 : Kaffepause

14.20 : Eksempler

16.00 : Slutt

____________________________

Tid: 
Torsdag 20. oktober 2022

Sted: 
Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo og med mulighet til å delta digitalt via Teams

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon: 
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Deltakeravgift:

Ved frammøte:
kr. 4.900 for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 5.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak ved samlet påmelding

Digitalt via Teams:
kr. 3.900 for medlemmer i Yngres Stålnettverk (YSN)
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak ved samlet påmelding

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober – kl. 1600