Åpenhetsloven

Gratis Webinar for medlemmer tirsdag 14. juni kl 14-15
- En ny norsk lov om ansvar for menneskerettigheter og arbeidsforhold trer i kraft 1. juli: Åpenhetsloven. På dette webinaret gir vi en innføring i kravene i den nye loven og hva det innebærer for stålbransjen, samlet og enkeltvis.
2022-06-14 14:00 - 15:00
Siste påmeldingsdag: 2022-06-10 16:00
Webinar via Teams

Åpenhetsloven gjelder for “større virksomheter” som på balansedagen møter to av følgende tre vilkår:
Salgsinntekt: over 70 millioner kroner
Balansesum: over 35 millioner kroner
Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret: over 50

Kort oppsummert krever Åpenhetsloven at alle «større virksomheter» i Norge:
• Gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, gjerne omtalt som human rights due diligence («HRDD»)
• På sine nettsider redegjør for aktsomhetsvurderingene som er gjort, innen 30. juni hvert år
• Gi skriftlig informasjon til enhver som ber om det om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, som virksomheten enten i) har forårsaket, ii) har bidratt til, eller iii) er direkte knyttet til gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

OECDs retningslinjer er ikke noe «nytt», men erfaringsvis krever åpenhetsloven en viss (til dels betydelig) tilpasning.

Etterlevelse hos det enkelte selskap vil bli fulgt opp av forbrukertilsynet, og brudd på lovens bestemmelser kan medføre forskjellige sanksjoner (forbuds- og påbudsvedtak, vedtak om tvangsmulkt, og vedtak om overtredelsesgebyr).

Forelesere: Advokatene Nils Christian Langtvedt og Harald Fosse, Advokatfirmaet Hjort DA

———————————————————

Praktisk info

Dato: Tirsdag 14. juni 2022 fra kl 1400 til kl 1500

Sted: Digitalt via Teams

Priser:
Webinaret er gratis for medlemmer i Norsk Stålforbund.
Pris for ikke-medlemmer: kr 900,-

Påmeldingsfrist: Fredag 10. juni kl. 1600

Arrangør:
Norsk Stålforbund i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort
Sekretariat: post@stalforbund.com, tel: 41 02 15 98

Meld deg på her: