Utmattingskurs «Fatigue design of marine structures”

Dato: 18-11-2020-19-11-2020 | Påmeldingsfrist: 17-11-2020

Kurset er basert på Inge Lotsberg sin lærebok/oppslagsbok Fatigue Design of Marine Structures om prosjektering av sveiste stålkonstruksjoner utsatt for utmatting. Boka er inkludert i kursavgiften! Boka er mye relatert til utmattingsstandardene til DNV GL som for eksempel DNVGL-RP-C203 Fatigue design of offshore structures.
KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA TEAMS. DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSET.


Omtale
Dette 2-dagers kurs gir en teoretisk og praktisk bakgrunn for prosjektering av marine konstruksjoner utsatt for utmatting, herunder platekonstruksjoner i skip og broer, vindturbiner og offshorekonstruksjoner, utsatt for dynamiske belastninger. Dette er i hovedsak sveiste konstruksjoner. Men der er også med informasjon om utmatting av bolteforbindelser og høyfast stål som benyttes i brønnhoder.

Kurset omfatter delene som antas å være viktigst for utmattingsdimensjonering mot høysykel belastning fra bølger og vind. Kurset tar utgangspunkt i tradisjonell utmattingsberegning basert på nominelle spenninger. Dette er en viktig bakgrunn for å forstå hvordan tilsvarende beregninger med elementmetoden og «hot spot» spenninger kan gjøres. Eksempler på nominell spenningsmetode og «hot spot» spenningsmetoden vil bli gjennomgått og diskutert.

Forelesere
Kapasitetsdelen i utmattingskurset foreleses av Inge Lotsberg og Arne Fjeldstad som begge har arbeidet med utarbeidelse av utmattingsstandarder i DNV og DNV GL. Utmatting av flytende konstruksjoner foreleses av Thomas Johansen som har lang erfaring fra beregninger av denne type konstruksjoner.

Some info in English:
Lecturers: Inge Lotsberg, Arne Fjeldstad and Thomas Johansen. 

Language: Slides will be prepared in English and the course will be given in Norwegian. Questions can be asked in English.
Literature: DNVGL-RP-C203 “Fatigue Design of Offshore Steel Structures”. The book: “Fatigue Design of Marine Structures” to be provided to the course participants.


Program

18 November 2020 - Dag 1

08.45 Innlogging

09.00 Introduction to the course

09.10 Introduction to fatigue
• History of fatigue
• Examples of fatigue failures of marine structures
• Types of marine structures
• Design methodology for marine structures
• Relation to relevant fatigue design standards for different types of structures
• Fatigue degradation mechanism and failure modes
• Low Cycle and High Cycle Fatigue

09.50 Example of fatigue cracks found during in-service life

10.20 Coffee break

10.35 Fatigue testing and assessment of test data
• Planning of fatigue testing
• Laboratory fatigue testing
• Derivation of S-N curves for design

11.15 Fatigue design approaches
• Nominal stress method
• Hot spot stress method using finite element analysis
• Notch stress method

12.00-12.30 Lunch

12.30 Stresses in plated structures and example calculations
• Normal stress
• Shear stress
• Combined stress from finite element analysis
• Butt welds
• Fillet welds
• Partial penetration welds
• Single side welds

13.30 Stress concentration factors and example calculations
• Plated structures
• Girth welds in tubulars, risers and pipelines
• Conical transitions

14.30 Coffee break

14.45 Fatigue analysis of jacket structures
• Analysis process
• Deterministic and stochastic analysis
• Stress concentration factors for tubular joints
• Accounting for dynamic effects
• Fatigue governing details

16.00 Closure

________________________ 

19 November 2020 - Dag 2

08.45 Innlogging

09.00 Long term stress range distributions
• Weibull distribution
• Deterministic fatigue analysis
• Stochastic fatigue analysis

0930 Examples of finite element analysis of plated structures using the hot spot stress method
Notch stress analysis

10.15 Coffee break

10.30 Examples of fatigue design cases using the nominal stress method and stress concentration factors

11.30 Fabrication
• Potential defects and non-destructive testing
• Fabrication tolerances
• Improvement methods

12.00 Lunch

12.30 Probability of fatigue failure
• Requirement to Design Fatigue Factor

12.45 Bolted connections

13.15 Wellheads and high strength materials

13.45 Inspection and repair

14.15 Coffee break

14.30 Fatigue analysis of floating structures
• Analysis process
• Hydrodynamic analysis
• Mass modelling
• Load and load effects
• Fatigue governing details

15.45-16.00 Closure

_______

Praktisk info og påmelding

Tid: 18. - 19. november 2020

KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA TEAMS
DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSET.

Deltageravgift:
kr. 8 700 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9 700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt:
Minimum 3 påmeldte fra samme foretak gir 10% rabatt for alle påmeldte

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium og boka "Fatigue Design of Marine Structures".
Det anbefales å anskaffe DNVGL-RP-C203 fra DNV GL.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, post@stalforbund.com 

NB! Påmeldingsfrist Mandag 16. november, kl 16.00

 

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER